4

ANBO: gemeenten moeten meer doen aan thuiszorg

Bond voorziet probleem nu op zorginstellingen én op thuiszorg wordt bezuinigd

Er wordt volgens de ANBO flink bezuinigd op zorg in zorginstellingen, maar ook op zorg en ondersteuning thuis. En dat kan niet allebei, aldus de bond. Gemeenten zouden in de ogen van de ANBO meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen en meer moeten investeren in noodzakelijke zorg.

Dat meldt Trouw. ANBO-directeur Liane de Haan:

De maatschappij wil terecht dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, met alleen de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Je mag uitgaan van de eigen kracht van mensen, maar goede ondersteuning is van doorslaggevend belang om mensen tot op hoge leeftijd de regie over hun leven te laten houden. Als ondersteuning in en om het huis niet goed is geregeld, zijn ouderen opeens aangewezen op hun eigen netwerk. En dat netwerk is in de meeste gevallen ontoereikend voor zware zorg- en hulptaken.

ANBO verwacht dat het grotere beroep op mantelzorgers dat hiervan een gevolg gaat zijn zal leiden tot overbelasting van die mensen.

Geef een reactie

Laatste reacties (4)