39

‘Andermans kinderen moeten gehoorzaam zijn’

Onderzoek: Roep om strengere opvoeding vindt weerklank, maar ouders vinden dat vooral ánderen tekort schieten bij opvoeding

Het is een beetje dubbel: enerzijds roept men – denk aan Ronald Plasterk bij Pauw & Witteman aan tafel – steeds vaker op tot een strengere opvoeding. Het zou kunnen helpen om de criminaliteitscijfers in de toekomst te verlagen. Immers: gehoorzame kinderen maken gehoorzame burgers? Maar, uit het Trouw Opvoedonderzoek, blijkt dat we vooral willen dat ándere ouders hun kinderen strenger opvoeden. Zelf hechten ouders er bij hun eigen kinderen helemaal niet aan. Ouders vinden dat ze het zelf vaak prima doen.

Het onderzoek is een reprise van een vrijwel identieke enquête uit 1983, onder lezers van het Ouders van Nu. De vragen die gesteld zijn: ‘Welke eigenschappen vindt u belangrijk voor uw kind?’ En: ‘Welke eigenschappen vonden uw ouders belangrijk voor u, toen ze u opvoedden?’ Wat blijkt? Het opvoedingsideaal anno 2013 is niet het gehoorzame, maar het stevige kind.

In 1983 verdween het gehoorzame, bescheiden en ijverige kind al van het toneel. Tijdens de antiautoritaire jaren zeventig was het ouderwetse gezagsgetrouwe kind uit de mode geraakt. Nu wilden ouders juist dat hun kinderen mondig en zelfstandig zouden zijn. Ook nu geldt dat, alhoewel 61 procent van de ondervraagde ouders toch vindt dat andere ouders hun kinderen vaak te vrij opvoeden. 

Trouw schrijft:

Dat gehoorzame kind is nog steeds uit de gratie, al vindt 61 procent van de geënquêteerde ouders wel dat kinderen van nu ‘door veel ouders te vrij worden gelaten’. Die uitspraak geldt andermans kinderen: die zouden wél gehoorzamer mogen zijn. Over hun eigen kinderen én opvoedpraktijk zijn de meeste ouders dik tevreden. Slechts tien procent zou zelf graag strenger willen zijn. Iets meer ouders (17 procent) geven aan thuis te tobben met regels en grenzen.”

Vorige week riep minister Plasterk op onze kinderen weer ‘respect’ en ‘fatsoen’ bij te brengen. Aanleiding hiervoor was het rapport over geweld tegen ambulancepersoneel. Ook na de dood van de grensrechter en de facebook-rellen in Haren ontspon een publiek debat over de moderne opvoeding. Ouders zouden hun kinderen te vrij laten, de opvoeding is losgeweekt van grenzen, normen en waarden. Maar, zo blijkt uit het onderzoek, ouders wijzen vooral naar andere ouders en zien zichzelf als de positieve uitzondering.

Op nummer één in de Trouw-toptien staat ‘eerlijk’. Ouders waarderen eerlijkheid het meest. Daarna volgen eigenschappen als ‘rekening houden met anderen’, ‘rechtvaardigheid’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘behulpzaamheid’, ‘zelfstanding’ en ‘open’. Ook kritisch, zelfbewust en actief scoren hoog. Opvallend is dat ijverigheid vrij laag scoort.

Trouw: Ouders van nu willen geen gehoorzaam kind

Geef een reactie

Laatste reacties (39)