61

Angst voor allochtonen verzwakt sociale banden

Niet etnische diversiteit maar angst voor 'de ander' leidt tot terugtrekking uit de maatschappij

De Amerikaanse socioloog Robert Putnam, stelt dat etnische diversiteit in een wijk leidt tot terugtrekking uit de maatschappij. Men zou minder contacten onderhouden en minder deelnemen aan het sociale leven. Volgens onderzoekers aan de Radboud Universiteit in Nijmegen klopt deze conclusie niet. ‘Autochtonen die in regio’s wonen met een hoge etnische diversiteit blijken wel degelijke goede informele contacten met andere autochtonen te onderhouden’, aldus dagblad de Trouw.

De onderzoekers schrijven:

In het onderzoek dat wij hebben verricht naar de invloed van de concentratie van  allochtonen in Europese landen vinden we geen directe negatieve gevolgen van etnische diversiteit. De aanwezigheid van allochtonen in de onderzochte regio’s blijkt geen directe invloed te hebben op de mate waarin autochtonen afspreken met vrienden of bekenden of hulp bieden aan anderen.

Uit het onderzoek van de Radboud Universiteit komt wel naar voren dat mensen die zich bedreigd voelen door de aanwezigheid van allochtonen in hun omgeving inderdaad minder afspreken met familie en vrienden. Laagopgeleiden en werklozen ervaren vaker gevoelens van ‘etnische dreiging’ dan anderen. Ze hebben het idee dat er door de komst van immigranten minder banen beschikbaar zijn voor autochtonen, aldus de onderzoekers.

De onderzoekers beredeneren dat wanneer het aantal immigranten in een regio toeneemt, kunnen autochtonen (mits ze zich niet bedreigd voelen) meer allochtone vrienden en collega’s krijgen, wat een positieve uitwerking heeft op het onderhouden van nauwe banden met andere autochtonen. Dit staat in zijn geheel haaks op het onderzoek van Putnam.

Lees meer hierover bij Trouw: Etnische diversiteit versterkt sociale banden

Wees niet bang: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (61)