279

‘Anti-homogeweld niet veroorzaakt door geloof of nationaliteit’

Politieonderzoek onthult: meer racistisch geweld dan anti-homogeweld ... Oververtegenwoordiging Marokkaanse jongens blijkt mythe

De laatste jaren is in Nederland het beeld ontstaan dat anti-homogeweld vooral wordt uitgevoerd door jongens met een islamitische achtergrond. Dat beeld strookt niet met de feiten blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport ‘Anti-homogeweld in Nederland’, gebaseerd op onderzoek door de politie.

The  policeboat
De politie heeft tussen 2009 en september vorig jaar bijgehouden hoe vaak homo’s het slachtoffer van geweld zijn geweest. In die tijd kwamen er 769 meldingen binnen, oftewel circa drie per week. Meer dan de helft van de meldingen werd in Amsterdam gedaan, waar dit soort geweld extra aandacht van de politie heeft. De onderzoeker sluiten niet uit dat anti-homogeweld in andere plaatsen buiten zicht blijft omdat er geen aangifte wordt gedaan of de politie de zaak niet als zodanig registreert.

Wel wordt duidelijk dat het populaire en verpolitiekte beeld dat anti-homogeweld voornamelijk door Marokkaanse wordt gepleegd, die zouden handelen vanuit hun islamitische achtergrond, niet klopt. Het rapport concludeert:

Eerder onderzoek liet soms een hoog percentage van uitsluitend laag opgeleide verdachten en een groot percentage Marokkaanse verdachten zien, wat de resultaten in dit rapport niet ondersteunen.

In het rapport zelf wordt geconstateerd:

Voor dit onderzoek is gekeken naar de nationaliteit van de verdachte en het geboorteland van de verdachte. De meerderheid van de verdachten heeft alleen de Nederlandse nationaliteit (61,8 procent). In 16,6 procent betreft het iemand met de Marokkaanse nationaliteit (eventueel samen met de Nederlandse nationaliteit). Daarnaast is 5,5 procent in het bezit van de Turkse nationaliteit en 2,5 procent heeft de Roemeense nationaliteit.

De onderzoekers weerleggen nog een andere mythe: dat potenrammers voornamelijk laag zijn opgeleid. De grootste dadergroep (42,5 procent) heeft havo, vwo of mbo-niveau.

Anti-homogeweld en -bedreiging is een hardnekkig probleem maar wordt overschaduwd door het aantal gevallen waarbij er sprake is van racisme. Tegenover 100 meldingen van anti-homogeweld stonden in 2011 171 meldingen van racistisch geweld. Als het gaat om bedreigingen is het verschil veel groter. Er werden 22 aangiftes gedaan wegens bedreiging van homo’s en 164 wegens racistische bedreigingen. Het onderzoek toont over de meetperiode geen toename of afname van homogerelateerd geweld.

Lees hier het hele rapport (pdf)

cc-foto: janwillemsen

Geef een reactie

Laatste reacties (279)