128

“Antillianen dwingen respect af door anderen te vernederen”

Workshop voor agenten over omgang met Antillianen vol met raciale stereotypen 

Geweld onder Antillianen: “Respect dwing je af door anderen te vernederen”. Onder die kop biedt het landelijk Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit (NIK) een workshop aan politieagenten aan die wordt gegeven door medewerkers van de Rotterdamse politie.

Op de site van het NIK wordt de workshop als volgt aan de man gebracht:

De drempel om geweld te gebruiken ligt bij Antilliaanse Nederlanders lager dan bij andere groepen. Expressief geweld wordt gelegitimeerd vanuit een bepaalde gedachtegang, cultuur of mentaliteit. Het afdwingen van respect van anderen, status verwerven binnen de vriendengroep en het leiden van een gewelddadige levensstijl om respect en status te verwerven, zijn aspecten die veel raakvlakken hebben met het leven in een subcultuur. Als een Antilliaan het gevoel heeft niet gerespecteerd te worden, kan dat genoeg aanleiding zijn om de opponent neer te steken of schieten. Door iemand neer te steken of schieten wordt de situatie rechtgetrokken en krijgt de dader respect van de tegenstander. 

Zo krijgen agenten een zeer negatief beeld over Antillianen voorgeschoteld, alsof alle Antillianen eender zijn. Het bestaan van de workshop is saillant nu bekend is geworden dat de Arubaan Mitch Henriquez zeer waarschijnlijk door politiegeweld om het leven is gekomen. Zaterdag werd Henriquez tijdens het festival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark nogal hardhandig door agenten aangepakt. De politie in Den Haag laat weten dat de agenten buiten functie zijn gesteld.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van zaterdag werd al volop gespeculeerd of de Haagse politie aan zogenaamd etnisch profileren deed. Dat houdt in dat agenten mensen op basis van hun ras karaktereigenschappen toedichten. Het bestaan van deze workshop zet die discussie in een ander licht. Amnesty International waarschuwde al in 2013 in het rapport Proactief politieoptreden vormt risico voor mensenrechten. Etnisch profileren onderkennen en aanpakken voor de gevaren daarvan.

Het NIK heeft volgens de eigen site als doelstelling ervoor te zorgen dat innovatieve ideeën met betrekking tot de verhoging van de kwaliteit van het politiewerk uitgewisseld kunnen worden met andere politiekorpsen.

Met dank aan @Harry_Dillema

Foto: Amnesty International 

Geef een reactie

Laatste reacties (128)