13

Armoede houdt veertig procent in ijzeren greep

Autochtone armen hebben vijfmaal meer kans dan niet-westerse migranten om de leefsituatie te verbeteren

Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat van de Nederlanders die onder de armoedegrens leeft, 40% na drie jaar nog steeds in dezelfde situatie zit. Deze groep bestaat veelal uit niet-westerse allochtonen omdat het vinden van een baan voor hen moeilijker is dan voor autochtonen.

Het vinden van een baan of de mogelijkheid om meer uren te werken zijn de belangrijkste factoren om uit de armoede te komen, alhoewel uit het rapport ook blijkt dat betaald werk niet per definitie het einde van armoede betekent.

Autochtonen hebben vijfmaal meer kans dan niet-westerse migranten om de leefsituatie te verbeteren. Uit het onderzoek ‘Uit de armoede werken’ blijkt dat migranten minder kans hebben op de arbeidsmarkt en het voor hen daarom moeilijker is om hun leefomstandigheden te verbeteren.

Het SCP hield voor het onderzoek een steekproef onder 618.000 huishoudens. 60 procent van de huishoudens die in 2004 onder de armoedegrens leefden is na drie jaar uit de situatie gekomen. 40 procent leeft nog steeds onder dezelfde omstandigheden.

De Volkskrant: Niet-westerse allochtoon komt moeilijk onder armoedegrens weg

cc-foto: f650Biker

Geef een reactie

Laatste reacties (13)