4

Artsen brengen orgaandonatie te vroeg ter sprake

Buitenlandse collega's zijn niet verbaasd over lage percentage orgaandonaties

Nederlandse artsen stellen orgaandonatie vaak te vroeg aan de orde. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Wettelijk mogen artsen die vraag pas stellen wanneer de patiënt officieel hersendood is verklaard, maar in 80 procent van de gevallen gebeurt dat niet. Deskundigen menen in de Volkskrant dat de praktijk in Nederland tegenovergesteld is met de wet. Laboranten en neurologen willen vaak eerst weten of de nabestaanden akkoord gaan met donatie voort zijn uit bed komen om het onderzoek naar hersenactiviteit in gang te zetten.

Het onderzoek om vast te stellen of iemand werkelijk hersendood is, duurt vaak vier tot vijf uur. Er is een hersenonderzoek (EEG) nodig die vervolgens geïnterpreteerd moet worden door laboranten en een neuroloog. Om praktische redenen wordt zo’n onderzoek pas in gang gezet wanneer artsen zeken weten dat het lichaam van de opgegeven patiënt ook daadwerkelijk voor orgaandonatie gebruikt gaat worden.

Als een arts hier al eerder (voor hersenonderzoek) over begint, zegt hij impliciet dat hij iemand niet meer als patiënt ziet, maar als potentiële orgaandonor”, legt onderzoeksleiders Erwin Kompanje van de Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam uit. “Het is voor mensen heel moeilijk te begrijpen dat iemand dood gaat, terwijl hij nog aan de beademing ligt en roze is. Door het te vroeg aan de orde te stellen, bestaat de kans dat mensen weigeren omdat ze het niet vertrouwen.

Dat de vraag vaak de vroeg aan de orde komt heeft volgens Kompanje deels te maken onervarenheid van jonge dokters en aan de andere kant een praktische oorzaak. De bedden op de intensive care zijn schaars en laboranten moeten in sommige gevallen in het holst van de nacht uit bed gebeld worden om het onderzoek te voltooien. 

Kompanje vindt het nodig om de wet aan te passen zodat artsen niet meer onder het hersenonderzoek uit kunnen voorts ze een patiënt opgeven. Rik Gerritsen, voorzitter van de medisch-ethische commissie van de vereniging van intensivecare-artsen zou het beter vinden als artsen voortaan gewoon iets meer geduld hebben.

Buitenlandse artsen vinden de houding van de Nederlandse typerend voor het lage aantal orgaandonaties in Nederland. “Van buitenlandse artsen horen we vaak: vind je het gek dat jullie zo weinig toestemming krijgen voor orgaandonatie, jullie stellen de vraag te vroeg.” In Nederland weigert 69 procent van de nabestaanden als een patiënt niet heeft vastgelegd wat hij na zijn dood wil.

cc-fotoL Quinn Anya

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (4)