5

Artsen niet gerust op kwaliteit jeugdzorg

Overheveling van jeugdzorg naar gemeenten zal voor grote problemen gaan zorgen ... Artsen vrezen dat gemeenten te weinig zorg zullen inkopen

Vanaf volgend jaar valt de jeugdzorg direct onder de gemeenten. Het plan van kabinet Rutte-2 is al vanuit diverse hoek alom bekritiseerd. Daar voegen de huisartsen zich nu bij. Zij vrezen dat ze kinderen straks niet meer kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp, als de jeugdzorg onder de gemeenten valt, omdat ze vrezen dat gemeenten te weinig psychiatrische zorg voor kinderen zullen inkopen. Dat schrijft de Volkskrant.

Uit een peiling onder de 875 leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging, blijkt dat driekwart vreest voor dat scenario. Volgens LHV-voorzitter Steven van Eijck zijn de eerste signalen dat het misgaat er al.

Een kind van wie je sterk vermoedt dat er adhd-problematiek speelt, verwijs je door naar een kinderpsychiater. Maar de laatste tijd krijgen huisartsen dit soort kinderen teruggestuurd door de ggz-instellingen met de boodschap: deze gevallen doen wij niet meer. Wie helpt zo’n kind dan wel?

Volgens Van Eijck zijn de instellingen aan het voorsorteren op de bezuinigingen. Vanaf 2015 gaat het budget met 15 procent omlaag.

Tegelijkertijd ontstaat er een strijd tussen gemeenteambtenaren die moeten bezuinigen en huisartsen. Zo wil een kwart van de gemeenten bijvoorbeeld gaan werken met een maximumaantal kinderen dat door een huisarts mag worden doorverwezen. 13 procent van de gemeenten wil dat een arts eerst toestemming vraagt aan de gemeente, voordat een kind of jongere wordt doorverwezen. “Onbestaanbaar, het kan niet zo zijn dat een ambtenaar op de stoel van de arts gaat zitten?” waarschuwt Van Eijck.

Hoewel staatssecretaris Van Rijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op de vingers heeft getikt vanwege dit plan, lijkt bijvoorbeeld Helmond alsnog van plan de doorverwijzing naar specialistische zorg vooraf te laten toetsen, door een ‘pool van experts uit de jeugdzorg’.

De Volkskrant: Artsen bezorgd over kwaliteit jeugdzorg

Geef een reactie

Laatste reacties (5)