3

Artsen ruziën om euthanasie bij geesteszieke vrouw

Het is hoogst ongebruikelijk dat drie Scen-artsen worden geraadpleegd ... Bovendien gaven twee van hen geen toestemming, de laatste wel

Onder artsen is een grote ruzie ontstaan over de euthanasie van een 35-jarige psychiatrische patiënt in december 2012. Bij een verzoek tot euthanasie moet een Scen-arts de behandelende arts adviseren. Twee artsen weigerden, één gaf toestemming.

Euthanasie van psychiatrische patiënten ligt nog gevoeliger dan de levensbeëindigingkwestie al is. Zij kunnen immers wilsonbekwaam zijn. Beoordelen of de stervenswens weloverwogen is, is dan ook lastig.

De vrouw richtte zich met haar wens tot haar huisarts. Deze raadpleegde drie Scen-artsen (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland). De eerste oordeelde negatief. In zijn verslag haalde hij de behandelend psychiater aan, die denkt dat de stervenswens van de vrouw ingegeven kan zijn door het psychotische ziektebeeld. De tweede arts, George Wolfs, een huisarts in Maastricht, oordeelde eveneens negatief. Hij meende dat er behandelopties zijn. Ook verwees hij naar een opname van de vrouw op de afdeling psychiatrie van het Maastricht Universiteit Medisch Centrum tien maanden eerder. Daar zag de psychiater geen lijdensdruk. “Ze was ontspannen tijdens de creatieve dagbesteding en trots op haar werkjes”.

Na de nee van de laatste dokter, werd nóg een arts geraadpleegd. Dat drie artsen worden geraadpleegd is zeer uitzonderlijk. De Levenseindekliniek, die de meest complexe euthanasievragen behandelt, heeft het niet eerder meegemaakt dat zoveel artsen werden geconsulteerd. Volgens de richtlijn voor psychiatrie en euthanasie is het ook het absolute maximum.

De derde arts die werd geraadpleegd, Marc Doorakkers, was er na twee weken over uit dat de patiënte was uitbehandeld. Twee dagen later kreeg ze een dodelijke injectie.

Wolfs is verbolgen over de wijze waarop hij tijdens het verhoor is bejegend. De huisarts heeft inmiddels een klacht ingediend. Hij is door de toetsingscommissie in de zaak daarna ondervraagd. Wolfs:

De commissie vroeg me vijftien keer waarom ik dacht als huisarts kennis te hebben van psychiatrische problematiek. “‘We zijn niet blij met u’, zeiden ze.”

De verantwoordelijke ministeries hebben een speciale commissie in het leven geroepen om deze zaak te bespreken. Woensdag komt de commissie voor het eerst bijeen voor een besloten hoorzitting.

Vorig jaar kregen negen psychiatrische patiënten euthanasie. Lees erover bij NRC 

Trouw: Ruzie om euthanasie, verricht bij jonge geesteszieke vrouw

Geef een reactie

Laatste reacties (3)