1

Artsen slordig met medisch dossiers

Steekproef Consumentenbond: tweederde van de onderzochte dossiers bevat (soms levensgevaarlijke) fouten

Medische dossiers kloppen vaak voor geen meter, dat concludeert de Consumentenbond op basis van een steekproef. In de 42 onderzochte dossiers werd vaak verkeerde informatie gevonden en in sommige gevallen ontbraken cruciale gegevens. Tweederde van de dossiers bleken fouten te bevatten, de organisatie spreekt dan ook van ‘gatenkaas’.

Babs van der Staak somde op Radio 1 een aantal vindingen op namens de Consumentenbond. Zo was in twee gevallen niet opgenomen dat de patiënt allergisch was voor antibiotica. Één dossier bevatte een brief van een specialist, die in het dossier van een andere patiënt thuishoorde. Ook ontbraken er in sommige gevallen hele jaren uit een patiëntdossier, terwijl de wettelijke termijn voor het bewaren van medische gegevens vijftien jaar is.

De Consumentenbond erkent dat de steekproef klein is, maar vindt de uitkomst ‘wel een signaal dat er iets mis is’. Volgens de bond zouden burgers geregeld hun medisch dossier op moeten vragen bij de huisarts, om te kunnen controleren of de informatie actueel en correct is. Al blijkt uit eerder onderzoek van de Consumentenbond onder vijftig huisartsen dat acht patiënten hun dossier niet mochten inzien. Voor dertig mensen werden ‘drempels opgeworpen’. Hen werd bijvoorbeeld verzocht om langs te komen en te onderbouwen waarom ze het dossier wilden inzien. De Consumentenbond benadrukt dat burgers recht hebben op inzage en een kopie.

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) had vanochtend nog geen reactie op de kritiek, zo meldt de NOS.

cc-foto: Medill DC

Geef een reactie

Laatste reactie