172

Artsen: Stop met jongensbesnijdenis

Wereldwijd staat, ook binnen religieuze groepen, de risicovolle ingreep al ter discussie, signaleert artsenfederatie KNMG

Het kabinet, de Tweede Kamer maar ook organisaties als Amnesty International, Forum en de Kinderombudsman moeten zich uitspreken tegen jongensbesnijdenis. Dat zou het einde aan ‘een pijnlijk en schadelijk ritueel’ kunnen bespoedigen.
Dat schrijft artsenfederatie KNMG woensdag in een opiniestuk in Trouw.

Trouw schrijft:

Als politieke en maatschappelijke instanties jongensbesnijdenis bestempelen tot een schending van de kinderrechten, zou dat tot een ‘geleidelijke mentaliteitsverandering’ in moslim- en joodse kringen kunnen leiden, verwachten de artsen. Tot een verbod op jongensbesnijdenis moet het evenwel niet komen, benadrukt de KNMG. Dan zou de omstreden ingreep ondergronds gaan, met alle medische risico’s van dien. (..)

Wereldwijd staat, ook binnen religieuze groepen, jongensbesnijdenis al ter discussie, signaleren de artsen. Voor religieuze leiders is het dan ook noodzakelijk om tijdig op zoek te gaan naar ‘alternatieve overgangs- en initiatierites die geen onherstelbare en schadelijke gevolgen hebben voor het kind’, meent de KNMG. (..)

De artsenorganisatie liet vorig jaar al weten jongensbesnijdenis te willen ontmoedigen. Besnijdenis is volgens haar een ernstige schending van de rechten van het kind én risicovol. Regelmatig treden complicaties op als bloedingen, infecties en plasbuisvernauwing, maar ook amputaties en sterfgevallen zijn gemeld, aldus de artsenorganisatie.

Lees meer bij Trouw: Oproep artsen tegen jongensbesnijdenis

Foto-cc: Mik Scheper

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (172)