45

‘Asielbeleid is doorgeslagen’

Coalitiepartijen PvdA en VVD botsen over gezinshereniging

De VVD en PvdA botsen in de Tweede Kamer over het asielbeleid. Met name de regels voor gezinshereniging voor vluchtelingen zijn volgens PvdA-Kamerlid Khadija Arib “volledig doorgeslagen”. “Met dit beleid tarten we de fundamentele rechten van toch al getraumatiseerde mensen”, citeert Trouw donderdag.

Een botsing met staatssecretaris Teeven (justitie) en coalitiegenoot VVD dreigt, zo meldt Trouw. VVD-Kamerlid Malik Azmani hamert volgens de krant op een “nareisprocedure die met waarborgen is omkleed”. Hij wil wel meedenken hoe procedures sneller en efficiënter kunnen.

In 2009 scherpte Nebahat Albayrak, toen staatssecretaris van justitie (PvdA), de regels aan na vermoedens van fraude. Door de strengere regels steeg het percentage afgewezen aanvragen tot boven de 80 procent, tegen 19 procent in 2008. Het probleem is destijds te rigoureus aangepakt, stellen Defence for Children, VluchtelingenWerk en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR Nederland.

“Natuurlijk moeten we fraude aanpakken”, zegt Arib, “maar hier worden grote groepen mensen die al zoveel ellende hebben meegemaakt de dupe. Het is belangrijk dat we echte vluchtelingen snel met hun gezin herenigen. Dat gebeurt nu te vaak niet.”

De PvdA kan rekenen steun van het CDA, dat wil dat het recht op gezinsleven weer wordt geëerbiedigd.

Trouw: PvdA en VVD botsen over asielbeleid

Geef een reactie

Laatste reacties (45)