0

Asielzoekers in Haarlem in hongerstaking door uitzichtloosheid

Vluchtelingen wanhopig na brief van staatssecretaris … Wachttijden voor behandeling asielaanvragen opgelopen 

Een aantal vluchtelingen dat in de Koepelgevangenis in Haarlem verblijft is in hongerstaking. Dat schrijft het Haarlems Dagblad. Reden voor de staking is de uitzichtloze situatie waarin ze zich bevinden. Uit de brief die staatssecretaris Dijkhoff hen schreef blijkt namelijk dat de wachttijden voor de behandeling van een asielaanvraag fors is opgelopen.

Het duurt ten minste nog een half jaar voordat de asielprocedure überhaupt gestart kan worden, schrijft Dijkhoff hen. Daarna zal het nog zeker een half jaar duren eer er een beslissing genomen kan worden over de verblijfstatus van de vluchtelingen. Het is hard nieuws wat Dijkhoff hen verkondigt. In de Koepelgevangenis in Haarlem verblijven zo’n 250 asielzoekers, velen uit het door oorlog verscheurde Syrië. Zij hadden gehoopt snel hun familie – die is achtergebleven in de oorlogssituatie – over te kunnen laten komen. Maar Dijkhoff had slecht nieuws. Behalve de lange wachttijd nu, is het bovendien compleet onduidelijk of de familie in de toekomst überhaupt over mag komen. Dijkhoef:

Zolang u nog geen tijdelijke verblijfsvergunning heeft, kunt u geen aanvraag indienen om uw gezinsleden over te laten komen. Pas als u een vergunning heeft, kunt u een aanvraag indienen voor uw gezin. Het is vooraf niet zeker of u uw gezin mag laten overkomen. Het kan lang duren voordat u hierover duidelijkheid krijgt en uw gezin daadwerkelijk naar Nederland komt. Op dit moment kan ik helaas niet aangeven hoeveel tijd dit kost.

Ten minste twee Syriërs hebben inmiddels aangegeven dan liever terug te keren naar het oorlogsgebied. “Dat is uitzonderlijk”, zegt de Dienst Terugkeer en Vertrek. “Er vertrekken wel vaker asielzoekers, maar niet voordat hun procedure is gestart.”

NRC: ‘Tientallen vluchtelingen in hongerstaking in Haarlem’

cc-foto: mjk23

Geef een reactie

Laatste reacties (0)