39

Asscher blijft bij omstreden aanpak uitkeringsfraude

Minister niet bereid strenge wet tegen fraude in de sociale zekerheid aan te passen

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is niet van plan zijn omstreden antifraudewet aan te passen. Hij is echter wel bereid om naar enkele knelpunten in de uitvoering te kijken. Dat schrijft de minister maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De wet, die begin vorig jaar in werking trad, zorgde vorm een storm aan kritiek, nadat bleek dat het maken van een klein foutje al desastreuze gevolgen kon hebben voor uitkeringsgerechtigden. Gewone mensen die door een administratieve fout teveel ontvingen worden aangemerkt als fraudeur, moeten enorme boetes betalen en worden uitgesloten van schuldsanering, terwijl grote fraudeurs de dans ontspringen.

Minister Asscher heeft de wet daarom nog eens stevig onder de loep genomen, maar concludeert dat die in het algemeen goed toegepast wordt door gemeenten en uitkeringsinstantie UWV. Asscher wijst er daarnaast op dat misbruik van sociale zekerheid hard aangepakt moet worden, omdat anders het draagvlak voor de uitkeringen verdwijnt. Over de fraudeaanpak wordt morgen gedebatteerd in de Tweede Kamer.

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (39)