81

Asscher: ‘Discriminatie hardnekkig probleem’

SCP: Groot deel van de minderheden gediscrimineerd ... Asscher: 'Politiek kan niets tegen vooroordelen doen'

Discriminatie is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar de ervaringen van burgers met discriminatie. Een derde tot de helft van de Nederlanders die behoren tot een etnische minderheid hebben het afgelopen jaar discriminatie ervaren. Ook ouderen worden op grote schaal gediscrimineerd, met name bij sollicitaties.


Het onderzoek Ervaren Discriminatie in Nederland is gebaseerd op een vragenlijst die door 12.552 mensen is ingevuld. In de vragenlijst is voor concrete voorvallen nagegaan of men discriminatie heeft ervaren. De voorvallen hadden betrekking op: de openbare ruimte, uitgaan, contact met instanties, werk zoeken, arbeidsvoorwaarden, de werkvloer, en het onderwijs. Er is gevraagd naar verschillende uitingen: van schelden en pesten tot ongelijke behandeling, bedreiging en geweld.

Het SCP schrijft in het rapport:

Een aanzienlijk deel van de inwoners van Nederland ervaart discriminatie: 24% heeft in het afgelopen jaar op enig terrein en in enige vorm een voorval meegemaakt dat als discriminerend is ervaren. Het vaakst doen zich voorvallen voor in de openbare ruimte en bij het zoeken naar werk.

Leeftijd en geslacht zijn belangrijke discriminatiegronden. Ook etnische herkomst en huidskleur zijn vaak genoemd. Dit komt doordat een groot deel van de migranten zich gediscrimineerd voelt. Discriminatie-ervaringen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Zo is 7% van de werkenden met een discriminatieervaring gestopt met werken en is 2% van de scholieren en studenten die discriminatie -meemaak- ten gestopt met de opleiding vanwege die ervaring.

Ook op het gebied van welbevinden en motivatie laat ervaren discriminatie sporen na: een kwart van de studenten en scholieren met een discriminatie-ervaring doet als gevolg daarvan minder hun best en bijna de helft van de werkenden met een discriminatie-ervaring gaat als gevolg daarvan met minder plezier naar het werk. 

In een reactie stelt minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) dat discriminatie strafbaar is maar vaak lastig te bewijzen. Hij vindt dat vooroordelen bestreden moeten worden door de samenleving zelf. Hij noemt dat ‘het lastigst’.

Hoe je van vooroordelen afkomt, dat is niet wat over een nacht ijs gaat. Het is ook niet iets dat door Den Haag kan worden afgedwongen. Dat moet de samenleving zelf doen.

November vorig jaar stelde Asscher nog dat er in Nederland geen sprake is van een stemming tegen vreemdelingen. Het SCP stelt:

Al bijna twintig jaar vindt circa de helft van de Nederlandse bevolking dat er te veel mensen van een andere nationaliteit in Nederland wonen. Wellicht reflecteren de hoge percentages ervaren discriminatie onder migrantengroepen dit negatieve klimaat.

SCP: Ervaren discriminatie in Nederland

Geef een reactie

Laatste reacties (81)