48

Asscher heft multicultureel instituut Forum op

Taken overgeheveld naar Movisie en Verwey-Jonker

Minister Lodewijk Asscher (PvdA) staakt per 1 januari de financiering van FORUM, het kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken. Volgens de minister kan het in 1997 opgerichte instituut niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het besluit is genomen in overleg met de Raad van Toezicht van het instituut. In die raad zitten volgens de website van Forum onder meer ex-hoofd terrorismebestrijding Tjibbe Joustra en Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg en vooral bekend als auteur van ‘Het multiculturele drama’.

Asscher schrijft:

In juli 2013 heeft de Raad van Toezicht van FORUM aangegeven dat er twijfels zijn of FORUM in staat is om de transitie richting flexibele kennismakelaar op het domein integratiebeleid tijdig en in voldoende mate te maken. Naar aanleiding van dit signaal heb ik een ambtelijke verkenner gevraagd uit te zoeken hoe de kennisvraag op integratieterrein het beste belegd kan worden1. De verkenner bevestigde dat betwijfeld mag worden of FORUM de transitie richting flexibele kennismakelaar tijdig en in voldoende mate kan maken. Dit mede op basis van beelden die externe partijen (andere kennisinstituten, departementen en gemeenten) over FORUM hebben.

De minister zegt afspraken te willen maken over een ‘verantwoorde afbouw’ van het instituut, ook voor het personeel. Eerder was al besloten dat de subsidie zou worden gehalveerd.

Bij FORUM ontstond in het verleden een conflict tussen directeur Sadik Harchaoui en een deel van het personeel, daarbij ging het onder meer over te hoge declaraties, ongepast gedrag en stijl van leiding geven. Een onderzoek wees uit dat de directeur inderdaad op een aantal punten tekort schoot maar hij hoefde niet weg. In mei 2013 vertrok hij alsnog. Sadik Harchaoui was een van de mensen die Willem-Alexander voorbereidde op het koningschap.

Movisie dat een deel van de taken moet gaan overnemen is ‘het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid’. In tegenstelling tot FORUM is het niet gespecialiseerd in minderheden. Movisie werkt volgens eigen zeggen onder meer aan het realiseren van de ‘participatiesamenleving’.

Zie ook: Subsidie FORUM stopt, einde van kennisinstituut

Geef een reactie

Laatste reacties (48)