306

Asscher leest Marokkaanse clubs hard de les

Minister reageert op dreigement van negatief stemadvies ... Organisaties schieten in eigen voet ... Curieuze rol Mohamed Rabbae

Lodewijk Asscher, minister voor Sociale Zaken, heeft fel gereageerd op een open brief van Mohamed Rabbae en Abdou Menebhi die namens een aantal Marokkaanse organisaties aan PvdA-voorzitter Hans Spekman schreven. In de brief stelden de voormannen teleurgesteld te zijn in de coalitiekeuze van de PvdA en dreigen ze in de toekomst een negatief stemadvies te geven aan hun achterban.

De brief ademt een sfeer uit die doet denken aan de tijd dat de pastoor, dominee of vakbondsman nog konden bepalen welke partij hun volgelingen moeste stemmen. Rabbae cum suis stellen in de open brief dat ze ondanks bedenkingen altijd hun Marokkaanse achterban hebben geadviseerd PvdA te stemmen maar dat zou nu kunnen veranderen:

Uw partij loopt nu bewust het risico om zich volledig te vervreemden van een grote gemeenschap van burgers in Nederland, die tegelijkertijd ook kiezers zijn. Bij handhaving van dit wetsvoorstel zullen we – bij de komende verkiezingen- de Marokkaanse-Nederlanders sterk adviseren om niet op de PvdA te stemmen.

De schrijvers menen dat de partij aan hun stemadvies goede verkiezingsresultaten heeft te danken. Hun boosheid richt zich tegen een wetsvoorstel dat nog stamt uit de gedoogcoalitie met de PVV.

Wat echter onze relatie met de PvdA volledig vertroebelt, is het feit dat uw eigen minister van sociale zaken, de heer Asscher, bezig is een asociaal wetsvoorstel dat afkomstig van Rutte I met hart en ziel te verdedigen in de Eerste Kamer. Dit, terwijl uw fractie in de Tweede Kamer dit wetsvoorstel principieel had afgewezen. Het gaat namelijk om het wetsvoorstel dat Rutte I – onder druk van Wilders – maakte om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten. Waar moeten deze familieleden van migranten van leven dan? Is dit een sociaal beleid? Waarom heeft de PvdA haar principiële bezwaren tegen deze waanzinnige maatregel laten varen?

Spekman stuurde de brief door naar Asscher. De minister gaat in zijn antwoord voorbij aan de klacht en het wetsvoorstel. In plaats daarvan richt hij zijn pijlen volledig op het geuite dreigement.  

Ik ben geschrokken vanwege het beeld dat u blijkens uw brief koestert van Marokkaanse Nederlanders. Het is nogal een bevoogdende stelling om te beweren dat onze landgenoten van Marokkaanse komaf blijkbaar jaren op uw advies PvdA hebben gestemd en daar eveneens op uw advies weer mee zouden stoppen. Ik weet zeker dat veel Marokkaanse Nederlanders zich allerminst vertegenwoordigd voelen door dit soort zelfbenoemd leiderschap van de gemeenschap. Ik ken er vele die zich generen voor het dreigement dat u uit hun naam heeft geuit. (…) De politieke vrijheid is in ons land wel een van de meest dierbare rechten. Zou het niet een prachtig stemadvies zijn aan Marokkaanse Nederlanders om toch vooral zelf te kiezen aan welke partij zij hun vertrouwen schenken?

In de antwoordbrief geeft Asscher de klagers ook nog een lesje burgerschap en roemt hij de resultaten van zijn partij en die van hemzelf. 

De rol van Mohamed Rabbae, die zich voor laat staan op het geven van een PvdA-stemadvies, is curieus. Op 12 september gaf hij namelijk op Joop kiezers het advies SP te stemmen. In de vorige eeuw was hij Kamerlid voor GroenLinks.

Geef een reactie

Laatste reacties (306)