20

Asscher: Nederlandse arbeidsvoorwaarden ook voor Pool

Minister wil ook brievenbusfirma's verbieden en ketenaansprakelijkheid uitbreiden 

Werknemers uit andere EU-landen moeten niet alleen hetzelfde loon krijgen als Nederlanders, ook andere arbeidsvoorwaarden moeten voor hen gaan gelden. Dit schrijft minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken vrijdag in een ingezonden brief in de Volkskrant en de The Financial Times.

Asscher in de Volkskrant:

Er is geen tijd te verliezen. Wie de voordelen van het vrije verkeer wil behouden, en dat wil ik, zal de ondermijning door oneerlijke concurrentie en oneigenlijke verdringing hard en helder moeten aanpakken”

“Ik stel voor om werkgevers te verplichten hun gedetacheerde werknemers niet alleen gelijk loon voor gelijk werk te geven, maar ook andere arbeidsvoorwaarden gelijk te trekken

Ook regelingen voor werktijden en vakantie zouden wat de minister betreft voor buitenlandse werknemers moeten gelden. Hoe ver hij daarin wil gaan, is nog niet duidelijk. Dit moet ook gelden in de andere landen van de Unie, waar de nationale arbeidsvoorwaarden op alle werknemers van toepassing moeten worden:

Hoe meer de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers lijken op die van andere werknemers, des te eerlijker de concurrentie op de arbeidsmarkt.

Brievenbus-bv’s
De loonkosten drukken door op papier naar het buitenland te verhuizen zou ook verboden moeten worden, vindt Asscher. “Een goedkope truc”, noemt hij deze brievenbusondernemingen.

De zogeheten ketenaansprakelijkheid moet overal gaan gelden. Dat betekent dat opdrachtgevers aansprakelijk zijn voor de arbeidsvoorwaarden bij alle bedrijven waar zij mee samenwerken. In de bouw geldt al ketenaansprakelijkheid voor onderaannemers. Asscher wil dit ook introduceren in het transport en de land- en tuinbouw. “Voor binnenlands vervoer moet gelijk loon worden betaald, ongeacht wie de truck bestuurt”, aldus Asscher.

Foto-cc: PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (20)