110

Asscher opnieuw onder vuur wegens Israël-uitkeringen

Onlangs bracht NRC Handelsblad aan het licht dat Nederlandse AOW’ers die in door Israël bezette gebieden wonen, gewoon een AOW ontvangen. Dat terwijl Nederland die gebieden niet officieel erkent. De AOW-ontvangers zouden eigenlijk op hun uitkering gekort moeten worden, maar minister Asscher lijkt er alles aan gedaan te hebben om dat te voorkomen. In de Tweede Kamer de minister bovendien voorkomen alsof het hem om oorlogsslachtoffers te doen was. Dat blijkt nu niet waar, aldus NRC op basis van een “vertrouwelijke beslisnotitie”.

Asscher verdedigde zijn besluit om tientallen AOW’ers in door Israël bezet gebied – in strijd met de Nederlandse wet – een hogere uitkering te geven dan waar ze recht op hebben door te stellen dat:

Oorlogsgetroffenen zouden niet op die manier met een korting geconfronteerd moeten worden. Dat was mijn belangrijkste richtsnoer toen ik dit dossier op mijn bureau kreeg en dat is het nog.

Uit de beslisnotitie blijkt nu dat Asscher juist ambtelijke voorstellen afwees die zich specifiek richten op oorlogsgetroffenen. NRC schrijft:

In plaats daarvan gaf Asscher opdracht een uitzonderingspositie te creëren voor alle AOW’ers in de door Israël bezette gebieden, oorlogsgetroffene of niet. Hoewel bekend was dat oorlogsgetroffenen met AOW elders ter wereld niet van deze regeling konden profiteren, werd voor hen niets geregeld.

Het doel was alleen een uitzondering te maken voor door Israël bezet gebied, blijkt duidelijk uit interne documenten. Uit deze stukken blijkt ook dat opeenvolgende bewindslieden jarenlang druk voelden van een lobby van betrokkenen en de Israëlische regering.

Meer hierover bij NRC: Asscher wees regeling oorlogsgetroffenen af

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (110)