105

Asscher: Ouderen korter laten werken is geen goed idee

Minister keurt plan vakbonden, om meer werk te scheppen voor jongeren door ouderen minder te laten werken, af

Minister Asscher (Sociale Zaken) keert zich tegen het banenplan van de vakbonden. Zij willen dat ouderen minder gaan werken, om zo ruimte te creëren voor jongeren. Dat is ‘geen goed idee’, aldus Asscher. Arbeidstijdverkorting is volgens hem geen juiste manier om werkloosheid aan te pakken.

De minister zegt over het algemeen positief tegenover het banenplan van de bonden te staan, dat in totaal 58 punten bevat. Een aantal punten, waaronder meer lastenverlichting op arbeid, is volgens hem zeker bruikbaar. In het plan om ouderen minder te laten werken, zodat op die manier ruimte wordt gecreëerd voor jongeren die de arbeidsmarkt op komen, ziet hij echter niets.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zegt vrijdag in De Telegraaf dat hij de plannen van de bonden idioot vindt. Hij riep zijn collega Asscher dan ook op om niet mee te gaan met de plannen van de bonden. “Als je Partij van de Arbeid heet, dan kan je niet voor dit plan zijn”, aldus Zijlstra. Asscher wil daar verder niet op ingaan.

PvdA-leider Diederik Samsom reageert wel op Zijlstra. Hij zegt:

Mensen die hun baan hebben verloren, willen niet horen wat er allemaal niet kan, ze willen aan het werk. Het plan van de vakbonden bevat voorstellen om lasten op arbeid te verlagen, om het midden- en kleinbedrijf te stimuleren, het vakonderwijs te verbeteren en de regionale arbeidsmarkt te versterken. Dat zijn goede ideeën waar politiek en sociale partners gezamenlijk de schouders onder moeten zetten. In het belang van al die gezinnen waar nu iemand werkloos thuis op de bank zit.”

De vakbonden willen de komende 6 jaar in totaal ruim 300.000 banen scheppen. Dit willen ze bereiken door onder meer de lasten op arbeid te verlagen, vermogens en bedrijfswinsten hoger te belasten, ouderen minder te laten werken en door te stoppen met het verhogen van de AOW-leeftijd.

De Volkskrant: Asscher tegen plan bonden voor korter werken

cc-foto: Jos van Zetten

Geef een reactie

Laatste reacties (105)