124

Asscher overtrad wet willens en wetens na druk Israëllobby

Toen minister Asscher de Sociale Verzekeringsbank dwong om AOW’ers in door Israël bezet gebied een hogere uitkering te geven dan waar ze recht op hebben, wist hij dat hij in strijd handelde met de wet. En toch deed hij het. Dat schrijft NRC Handelsblad donderdag. Vanwege anti-fraudewetgeving had de AOW van deze groep mensen vanaf 2006 moeten worden verlaagd.

Uit onderzoek van NRC bleek onlangs dat de minister zich nadrukkelijk heeft ingespannen om een uitzonderingspositie te creëren voor deze groep AOW’ers. In de Tweede Kamer benadrukte Asscher dat, hoewel hij erkent dat gedaan te hebben, er verder “niet in strijd is gehandeld met de wet”. In de Kamer beweerde hij ook dat hij de Sociale Verzekeringsbank niet onder druk heeft gezet om de wet te overtreden. Asscher zei hierover: “Deze juridische oplossing is in goed overleg met de SVB gevonden.” Dat blijkt niet helemaal behoudens de waarheid, schrijft de krant donderdag.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur heeft NRC interne documenten in handen gekregen waar een heel ander beeld uit ontstaan. Zo blijkt uit die documenten bijvoorbeeld dat vanuit het ministerie “grote druk werd gezet op dit dossier”. Bovendien schrijven ambtenaren van de SVB dat de keuze om aan de AOW’ers onrechtmatige gelden over te maken “uitsluitend berust op de politieke wens van de minister om geen uitkeringen toe te kennen met toepassing van het correcte wettelijke regime”. Ook Asschers eigen ambtenaren merkten op dat in 2015 in strijd met de wet is gehandeld. Zij concluderen in een nota aan de minister waar het standpunt van de SVB in vermeld wordt: “Wij onderschrijven deze opvatting.”

Ook de vorige kabinetten zijn volgens NRC flink onder druk gezet door de Israëllobby om ondanks de bezetting, de uitkeringen niet te verlagen.

NRC: Asscher wist dat hij wet overtrad

Asscher overtreedt wet door AOW’ers in Israël té veel geld te geven

Geef een reactie

Laatste reacties (124)