39

Asscher: verplichte cursus voor baas die niet optreedt tegen pesters

Werkgevers die niet genoeg doen om pesten op de werkvloer te voorkomen, moeten straks verplicht een cursus volgen. Dat wil minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). De PvdA’er onderzoekt nu of dat juridisch en praktisch mogelijk is.

Asscher heeft zijn plan toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer. Mocht het uitvoerbaar zijn, dan wil de minister dat falende leidinggevenden een cursus volgen die ‘gericht is op gedrags- of cultuurverandering binnen het bedrijf’. Zij hebben immers een cruciale rol op de werkvloer, aldus Asscher. ‘Zij hebben een voorbeeldfunctie en zetten de norm neer.’

Behalve het verplicht stellen van cursussen, moet er ook een actieteam in het leven geroepen worden. Dat team moet op aanvraag bedrijven helpen en trainen om de sfeer op de werkvloer te verbeteren. Daarnaast wil Asscher stimuleren dat werknemers, ook flexwerkers, een vertrouwenspersoon hebben waarbij zij terecht kunnen als het juist de leidinggevende is die voor het ongemak zorgt.

Het strafbaar stellen van pesten is volgens de minister een brug te ver. Asschers eigen PvdA drong erop aan de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken, maar daar ziet de minister het nut niet van in. Volgens Asscher is het al mogelijk om juridische stappen te nemen wanneer pesten overgaat in bijvoorbeeld belediging, bedreiging, mishandeling of discriminatie.

De Arbowet verplicht werkgevers al pesten op de werkvloer te voorkomen. Ook moet het personeel worden ingelicht over de maatregelen die het bedrijf neemt en moeten leidinggevenden erop toezien dat de voorschriften worden nageleefd. Blijft een bedrijf in gebreke, dan kan een boete worden opgelegd. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Desondanks heeft één op de zes werknemers te maken met pestgedrag, discriminatie of (seksuele) intimidatie, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Dat leidt in veel gevallen tot uitval, psychische klachten en een slechte werksfeer.

Het plan van minister Asscher behelst in eerste instantie een proef. Daarvoor wil hij een half miljoen euro uittrekken.

Lees ook: Stop de sociale jachtpartij die pesten heet

Bron: AD / cc-beeld: PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (39)