5

Australiërs plakken 5000 sensoren op bijen

Onderzoekers gaan proberen te achterhalen waarom bijenpopulatie zo drastisch afneemt

De komende maanden gaan Australische onderzoekers 5000 bijen met een sensor volgen om erachter te komen waarom de populatie wereldwijd zo drastisch en razend snel afneemt. De afgelopen zes jaar zijn zijn zo’n tien miljoen bijenkolonies verdwenen, wat een ramp is voor de wereldwijde voedselproductie.

Onder meer door schadelijke bestrijdingsmiddelen, maar ook door de opkomst van milieuvriendelijke biodiesel, is een tekort ontstaan aan bijen. Tussen 2005 en 2010 zijn op veel plekken velden met koolzaad, sojabonen en zonnebloemen aangelegd om biodiesel van te kunnen maken. Het aantal bijen groeide echter niet evenredig mee. Sterker nog: door schadelijke bestrijdingsmiddelen nam het af. Het gevolg is rampzalig: er zijn te weinig bijen om alle oogst te bestuiven.

De Australische onderzoekers willen vijfduizend bijen voorzien van sensoren. De bijen gaan eerst de koelkast in, waardoor ze in slaap raken. Vervolgens zullen de onderzoekers sensoren van 2,5 bij 2,5 millimeter op de rug van de bijen plakken. Zo hopen ze er uiteindelijk achter te komen waarom de kolonies verdwijnen.

De Volkskrant schrijft over het schrijnende tekort:

Het tekort aan bijen is voor boeren die veel geld hebben geïnvesteerd in velden vol met oliehoudende gewassen een ramp. Om toch de gewassen te kunnen bestuiven nemen de boeren mensen in dienst die met kwastjes het stuifmeel overbrengen naar de plant. Vooral in China wordt deze manier van bestuiven op grote schaal ingezet.

Lees ook op Joop: Schrijnend: tekort aan bijen bedreigt oogst

cc-foto: Doug88888

Geef een reactie

Laatste reacties (5)