29

Baanbehoud voor minstens 1.500 thuiszorgers TSN

Buurtzorg bevestigt doorstart in bijna 20 procent van de betrokken gemeenten

Een deel van de thuiszorgmedewerkers van het failliete TSN Thuishulp kan opgelucht ademhalen. Hun baan blijft behouden dankzij een doorstart met Buurtzorg Nederland. Dat meldt de Volkskrant dinsdagochtend.

Buurtzorg bereikte een akkoord met zo’n 15 tot 20 procent van de in totaal 157 gemeenten waar het mee in bespreking is. Dat houdt in dat van de tienduizend betrokken medewerkers, nu zo’n 1.500 mensen hun baan behouden. In de loop van de dag zal meer duidelijkheid komen over de resterende gemeenten.

De reden voor de moeizame onderhandelingen, zijn de eisen die Buurtzorg stelt. Zo willen zij een minimumtarief van 21 euro per uur vaststellen en doet de organisatie ook een beroep op innovatiegelden van het Rijk en de gemeenten. De rechter zal daar naar alle waarschijnlijkheid een oordeel over moeten vellen.

Volgens Hans Buijning, bestuurder bij brancheorganisatie BTN, is het onbegrijpelijk dat gemeenten en het Rijk zouden moeten bijdragen aan de plannen van Buurtzorg. Eerder diende hij al een klacht in bij mededingingspolitie ACM en bij de Europese Commissie. Volgens Buijning zou er namelijk sprake zijn van verboden staatssteun. Maar, zo laat Buijning weten, ‘als Buurtzorg de doorstart wil uitvoeren zoals het van plan is, spannen wij waarschijnlijk een kort geding aan’.

Het minimumtarief dat Buurtzorg wil instellen is voor Buijning ook niet haalbaar. Volgens hem is dat namelijk te laag. ‘Ze zeggen dat ze thuishulp kunnen bieden voor 21 euro. Maar Doekle Terpstra heeft in opdracht van het ministerie van VWS uitgerekend dat het minstens 23,45 euro per uur moet kosten.’

Terpstra zelf ontkent dat er afspraken zijn gemaakt over de prijs. ‘Er zijn indicatieve prijzen afgegeven. Het is aan de gemeenten om samen met de aanbieders te bepalen wat de prijs moet zijn. Dat kan per gemeente anders zijn.’

Volgens Buurtzorg is het tarief haalbaar, door de overhead omlaag te brengen. Eerder deed de thuiszorgorganisatie dat ook al met de wijkverpleegkundige. ‘We willen het vakmanschap herstellen,’ luidt de achterliggende gedachte. De plannen van Buurtzorg worden gesteund door zowel de bewindvoerders van TSN, alsook de vakbonden.

Afgelopen weekend hielden in Bronckhorst enkele medewerkers van TSN samen met vertegenwoordigers van vakbond FNV het plaatselijke gemeentehuis bezet. Zij waren tot die actie overgegaan, omdat zij van de gemeente duidelijkheid eisten over hun toekomst binnen de thuiszorg. De gemeente had laten weten geen heil te zien in de doorstartplannen van Buurtzorg. Aan de bezetting, waarvoor aanvankelijk toestemming was gegeven, kwam een einde toen de burgemeester de politie opdracht gaf het gemeentehuis te ontruimen. Daarbij werden twee vakbondsmedewerkers aangehouden.

Geef een reactie

Laatste reacties (29)