51

Babyboomers dubbel gepakt

De generatie die voor twee generaties zorgt: Verzorging van stokoude ouders en opvang van kleinkinderen

Ze worden door de ideologieloze dertigers graag neergezet als de grootste parasieten: de babyboomers die in de jaren zestig en zeventig de verzorgingsstaat opzetten en persoonlijke vrijheid verwierven en nu de pensioenpotten leeglepelen. Het Zwitser Leven gevoel blijkt in werkelijkheid echter niet te bestaan. De boomers worden door jong en oud klem gezet.

Uit een onderzoek is gebleken dat zeker 35 procent van de babyboomers verantwoordelijk is (geweest) voor de zorg van een oudere. Zeker de helft van de groep onderhoudt verder een volwassen kind financieel of zorgt voor een kleinkind.

Niet alleen is de situatie waarin de babyboomers zich bevinden geldverslindend, daarnaast kost het zorgen voor (klein)kinderen en ouders ook veel tijd. En dat terwijl de babyboomer in die tijd juist zou kunnen werken om geld te verdienen.

Uit een enquête gehouden onder de boomers kwam naar voren dat 68 procent van de respondenten in de afgelopen zes maanden eerder naar huis is gegaan van het werk of een werkdag heeft gemist vanwege zorgtaken voor een (klein)kind of een ouder. Van deze groep gaf vijftig procent aan tussen de acht en zestien uur werk te hebben gemist.  Meer dan driekwart van de babyboomers zegt zo’n 16 vakantie uren te hebben opgenomen om voor een kind of een ouder te zorgen.

En alsof de generatie het niet moeilijk genoeg heeft: de grootste zorg van babyboomers is dat ze vanwege de zorg voor (klein)kinderen en/of ouders hun pensioen zullen moeten uitstellen.

Times: Sandwich Generation: Old Story, New Problem

cc-foto: berendbotje54

Geef een reactie

Laatste reacties (51)