131

Babyboomers massaal AOW in

Bevrijdingsgeneratie wordt 65, recordgroei AOW-uitkeringen per maand, bijna 3x zoveel als voorheen

Het CBS meldt dat het aantal AOW-gerechtigden sinds maart zeer fors toeneemt. De eerste leden van de zogeheten ‘babyboomgeneratie’, geboren in het jaar na de bevrijding, worden nu 65. Het is de meest talrijke generatie die Nederland ooit gekend heeft.

Eind april werden er 2,9 miljoen AOW-uitkeringen verstrekt aan pensioengerechtigden. Het CBS schrijft:

Zowel in maart als in april 2011 was de toename van AOW-uitkeringen veel groter dan in de voorgaande maanden. De eerste babyboomers, mensen van de generatie die vlak na de oorlog geboren is, hebben in maart recht gekregen op een AOW-uitkering. De maandelijkse toename van mei 2010 tot en met februari 2011 was gemiddeld 5 duizend uitkeringen. De stijging in maart en april was ruim tweeënhalf keer zo groot. De generatie 1946 is de grootste ooit geboren in Nederland. Op 1 januari 2011 waren er nog 234 duizend in leven.

Aantal nieuwe AOW-uitkeringen

Ontwikkeling AOW-uitkeringen naar leeftijdsgroep

Ontwikkeling AOW-uitkeringen naar geslacht

cc-foto: Ronald Deventer

Geef een reactie

Laatste reacties (131)