50

Balkenende bestreed bewust verdeeldheid binnen CDA

Oud-premier twijfelt niet aan regeerstijl die door commissie bestempeld werd als oorzaak CDA-verkiezingsnederlaag...Balkenende wilde verdeeldheid achter de schermen houden omdat die de kwetsbaarheid van het CDA zou tonen...Hij vond hyperigheid media lastig

Jan Peter Balkenende koos bewust voor een regeerstijl die er voor zorgde dat verdeeldheid binnen de partij niet van buitenaf zichtbaar was. Hij vond dat noodzakelijk voor ‘de eenheid in de partij’. Dat zegt hij in Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Ik heb nooit iets gevoeld voor een partij van verdeeldheid. Dat wekt verwarring en daarmee maak je jezelf veel te kwetsbaar. Mensen zien graag dat een partij een eenheid vormt.

De commissie-Frissen die de oorzaken van de CDA-verkiezingsnederlaag onderzocht meende dat Balkenende teveel werd weggehouden van kritiek, maar nu blijkt dat hij zelf de spil was achter die strategie. Hij koos bewust voor een klein clubje getrouwen. De top van het CDA zat in het kabinet. Dat hij kritiek kreeg omdat hij Ab Klink en Marja van Bijsterveldt in de regering haalde, zag hij niet als een probleem. “Ik koos gewoon voor goede bewindslieden.”

In het interview geeft Balkenende toe moeite te hebben gehad met de hyperige media die volgens hem vooral geïnteresseerd zijn in ‘lekkere quotes’ en conflicten.

Nederland wordt zo langzamerhand geregeerd door de waan van de dag. Elke dag en over elk onderwerp is er wel een opiniepeiling. Een hervormingsagenda vraagt juist om een bredere tijdshorizon. Hoe maak je Nederland toekomstbestendiger? In de media gaat het daar zelden over.

Trouw: Balkenende duldde geen ’verdeeldheid’ in het CDA

           Balkenende vond ‘hyperige media’ lastig

NRC: Het hele interview met Balkenende

Geef een reactie

Laatste reacties (50)