13

‘Banken moeten meer reserves aanleggen’

Bij nieuwe crisis moeten banken kunnen terugvallen op eigen buffer

In Basel hebben bankiers uit 27 landen een akkoord bereikt. Vanaf 2019 moeten de banken een kapitaalbuffer hebben van 4,5 procent. Momenteel is de buffer 2 procent. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië wilden een hogere buffer, maar Duitsland is het hier niet mee eens en wilde zelfs een lagere buffer. Om aan Duitsland tegemoet te komen hoeven de regels pas in 2019 ingevoerd te worden.

Volgens het akkoord, Basel III, moeten de banken bovenop de buffer van 4,5 procent van uitstaande beleggingen ook nog een extra buffer van 2,5 procent opbouwen. De buffer is bedoeld als vangnet voor mogelijke nieuwe crises. Banken moeten bij tegenslagen van de buffer gebruik maken en tegelijkertijd geen dividend meer uitkeren. Ook mogen banken bij een nieuwe crisis geen eigen aandelen inkopen of bonussen uitkeren.

De komende jaren zullen banken veel van hun winsten moeten gebruiken om aan de nieuwe eisen te voldoen. Ook zullen nieuwe aandelen verkocht moeten worden om meer kapitaal te genereren. Volgens Nout Wellink, voorzitter van het Basels Comité van Bankentoezichthouders, betekenen de hogere kosten voor de banken niet dat bankieren voor klanten duurder wordt. In NRC Handelsblad zegt hij hierover:

De kosten van bankieren worden voor de bank weliswaar hoger door de kapitaalseisen, maar het risico van bankieren neemt af. Per saldo zal het effect op de kosten voor de klant nagenoeg nihil zijn.

De nieuwe regels moeten nog goedgekeurd worden door de G20. De verwachting is dat alle regels eind 2019 van kracht zullen zijn.

NRC: Akkoord over vergroting van reserves banken

cc-foto: Olaf Jan Schmidt

Geef een reactie

Laatste reacties (13)