6

Banken zetten zich in voor groen beleid

Eerlijke Bankwijzer constateert groei maar nog niet genoeg voor échte duurzaamheid

Nederlandse banken hebben zich het afgelopen jaar veel meer ingezet voor een verantwoord duurzaamheidsbeleid. ASN Bank heeft het meest veranderd op dat gebied en ING en ABN Amro het minst. Dit blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.

Nederlandse banken hebben hun duurzaamheidsbeleid iets verbeterd. Zo investeert ABN Amro niet meer in olie- en gasboringen in poolgebieden. ING financiert ‘mijnen aan de oppervlakte’ niet meer. SNS Bank stelt eisen aan energiebesparing en vermindering van uitstoot van broeikasgassen. ASN Bank doet dat voor dierenwelzijn in de veehouderij. Rabobank zet zich in tegen landroof. En Triodos Bank eist dat samenwerkingspartners de arbeidsrechten in contracten met werknemers naleven.

De Eerlijke Bankwijzer bestaat uit lobbygroepen zoals Amnesty, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, OxfamNovib en PAX die de bankwereld toetsen op duurzaamheid. Het is voor het eerst dat de organisatie positief is over de vooruitgang. Toch moet er volgens woordvoerder Titus Bolt nog veel gebeuren. In de Volkskrant zegt hij:

We zijn een keer niet ontevreden. En dan moet je ook niet zuur gaan zitten doen. Tegelijkertijd dringen we aan op vervolgstappen. Banken kondigen vaak beleidswijzigingen aan op papier. Daarvan blijkt in de praktijk soms weinig terecht te komen.

Ondanks de vooruitgang vindt de Eerlijke Bankwijzer dat het bankbeleid – dat voorwaarden stelt aan leningen aan bedrijven en beleggingen in aandelen – niet kritisch genoeg is. De meeste banken zouden niet een echte omslag gemaakt hebben naar het denken en handelen in meer duurzaamheid.

Zoals ABN Amro ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot die nog steeds investeren in kolencentrales. Een aantal van die banken stimuleert bedrijven niet om over te stappen naar duurzame energie. Verder doen ABN Amro en ING niets aan voorwaarden op het gebied van diervriendelijke huisvesting. En Rabobank sluit de bontindustrie als samenwerkingspartner niet uit. Een hele waslijst aan nog te verbeteren punten is op de website van de Eerlijk Bankwijzer te zien. Daarover zegt Bolt:

Vaak kondigen banken aan dat ze bijvoorbeeld niet meer meedoen aan projectfinanciering in een vervuilende industrie. Maar dat betekent niet meteen dat ze ook geen zakelijke kredieten meer geven of er zelf niet meer in beleggen of beleggingen voor andere partijen niet meer doen. Die aspecten willen we nu ook helder zien te krijgen. Als banken daaraan niet meewerken, volgt misschien volgend jaar wel een deceptie.

De bezoekers op de website worden ook geadviseerd over hoe zij zelf hun bank kunnen motiveren het beleid te verduurzamen.

cc foto: Diesmer Ponstein

Geef een reactie

Laatste reacties (6)