Laatste update 21:11
65

Bart Snels (GroenLinks) geeft Kamerzetel op om samenwerking met PvdA

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels treed af als Kamerlid. Dat meldt hij op sociale media, vergezeld van een lange ontslagbrief die hij schreef aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De voornaamste reden voor zijn vertrek is de politieke samenwerking die zijn partij is aangegaan met de PvdA, een partij die hij opportunisme verwijt. Snels rekent snoeihard af met de politieke koers onder partijleider Jesse Klaver. Voor de GroenLinkser is de samenwerking een vorm van kiezersbedrog.

In de brief schrijft Snels:

De samenwerking met de PvdA is voor mij de belangrijkste reden om af te treden. Ik heb daar inhoudelijke bezwaren tegen. Het zijn twee zeer verschillende partijen, met verschillende kiezersgroepen en een verschillende manier van politiek bedrijven. Van de traditionele partijen verkeert de PvdA in net zo’n grote crisis als het CDA. Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt mij niet aan.

Ook schrijft hij:

Nu het mij duidelijk is geworden dat de fractie de nauwe samenwerking met de PvdA gaat doorzetten, ervaar ik dat voor mijzelf als een vorm van kiezersbedrog. Mijn stem in de Kamer is gebaseerd op een GroenLinks-mandaat, niet op een mandaat dat gedeeld wordt met de PvdA.

Volgens Snels is de discussie over een verregaande samenwerking met de PvdA een legitieme, maar is dat er een die gevoerd moet worden met de partijleden en niet binnen de fractie.

Snels kraakt ook harde noten over de rol van de Tweede Kamer zelf. Hij schrijft lange tijd trots zijn functie vervuld te hebben, maar daar is nog maar weinig van over:

Om te beginnen nam het afgelopen jaar het gevoel van trots af om deel te zijn van dit theater. De Haagse politiek leek alleen nog te gaan over het beschadigen van anderen. Om de haverklap worden bewindslieden voor leugenaar uitgemaakt, worden ambtenaren in het beklaagdenbankje gezet, worden er moties van afkeuring en wantrouwen ingediend. Het was destructieve politiek die de boventoon voerde, zelden gericht op iets tot stand brengen in samenwerking met anderen.

Het vertrekkend Kamerlid neemt het GroenLinks kwalijk dat opnieuw een regering zonder die partij zal worden gevormd:

In 2006 lieten we de ChristenUnie voorgaan, in 2017 braken we zelf de onderhandelingen af en nu in 2021, hoewel de formatie nog niet is afgerond, hebben we ons vastgekoppeld aan de PvdA, terwijl duidelijk was dat een vierpartijencoalitie de meest waarschijnlijke uitkomst zou zijn.

Volgens Snels heeft de partij zichzelf buitenspel geplaatst, in een tijd waarin GroenLinks ‘de partij van de toekomst’ zou moeten zijn, ‘in een tijd waarin de opwarming van de aarde een halt moet worden toegeroepen’. Snels schrijft te betreuren dat de landelijke partij niet de koers volgt die veel lokale afdelingen wel varen:

Op basis van onze waarden en idealen met een groot gevoel van urgentie verantwoordelijkheid nemen. Klimaatverandering en ongelijkheid aanpakken, dat moet nu gebeuren, niet na de volgende verkiezingen.

Wat Snels nu gaat doen, staat niet in de brief. Wel sluit hij af met de boodschap dat hij zich ‘ergens weer gaat inzetten voor het algemeen belang’.

Geef een reactie

Laatste reacties (65)