14

Basisscholen worstelen met Zwarte Piet

Scholen verzinnen zelf nieuwe variant op Pietentraditie, houden er juist aan vast of wachten op besluit van een overkoepelende organisatie

Basisscholen worstelen met de invulling van het Sinterklaasfeest, nadat vorig jaar een landelijke en heftige discussie ontstond rondom de figuur Zwarte Piet. Overal in het land wordt bovendien anders over het voortbestaan van Piet gedacht, dat blijkt uit een rondgang langs tientallen scholen door gratis dagblad Metro. De discussie lijkt het hevigst in het westen van het land en scholen in de Randstad geven dan ook aan stevig na te denken over het aanpassen van de omstreden traditie.

Leerlingen van de Willem van Oranje-school in Rotterdam zullen dit jaar een Piet treffen zonder de gebruikelijke grote oorringen, maar met kleurtjes en speldjes in de pruiken. In Amsterdam ontvangen leerlingen van de Kleine Reus alleen nog Pieten met een fel kleurtje. Nadat vorig jaar al een mengvorm werd gebruikt heeft de schoolleiding aangegeven de zwarte variant in de ban te doen. Ze gaan op inventieve wijze om met de transformatie:

De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben in een brief aan de jongste kinderen uitgelegd hoe het kan dat Piet van kleur is veranderd.”

In het noorden en zuiden van Nederland lijkt de kwestie minder urgent en is volgens de gepeilde basisscholen geen sprake van volkswoede. Als ouders al contact opnemen met school over de kwestie dan gaat het vaak om pleitbezorgingen voor het behoud van de traditionele Piet. Een woordvoerder van de Prins Clausschool uit Nijmegen laat aan Metro weten:

Ouders hebben ons medegedeeld niet meer te willen opdraven als Zwarte Piet indien er iets wordt aangepast.

Op basisschool De Zevenster in Enschede heeft men het roer wel compleet omgegooid en wordt Piet geheel achterwege gelaten:

We verzinnen wel een nieuw verhaal rond de komst van Sinterklaas.”

Buiten de scholen die een duidelijk standpunt innemen voor of tegen Zwarte Piet, geeft groot deel van de basisscholen aan te wachten op het besluit van een overkoepelende organisatie. De uitkomst van een gesprek dat vice-premier Lodewijk Asscher gepland heeft – over de landelijke intocht op 15 november in Gouda – met de betrokken instanties wordt daarbij genoemd als doorslaggevend. Ook het Sinterklaasjournaal wordt een leidende rol toegedicht. De leiding van basisschool Willem van Oranje in Den Haag zegt daarover:

Met de onderbouw kijken we gezamenlijk naar Dieuwertje Blok. Als zij in haar programma oranje Pieten laat zien, doen wij dat ook.

Gemeenten tonen zich ondertussen minder veranderingsbereid. Uit een rondgang van NRC Handelsblad langs de vier grootste gemeenten van alle twaalf provincies blijkt dat er dit jaar bijna nergens iets verandert aan de intocht van Sinterklaas. Veruit de meeste plaatsen in Nederland zien Zwarte Piet graag donker, met een pruik en gestifte lippen.

Lodewijk Osse, voorzitter van de Stichting Sinterklaasintocht Assen, laat weten:

Onze Sinterklaasintocht zal dit jaar in zijn meest oorspronkelijke vorm zijn en groter dan ooit, met 400 Zwarte Pieten en 9 praalwagens. We willen laten zien dat wij niet om willen buigen voor protest. We zijn niet doof voor de geluiden en hebben begrip voor iedereen, maar dat moet ook wederzijds zijn. Het gemieter over de kleur van Zwarte Piet kennen wij niet.”

Utrecht heeft daarentegen ‘een brede dialoog rond Piet’ georganiseerd, aldus een woordvoerder van de gemeente:

Daarbij houden we rekening met gevoeligheden, zonder het traditionele karakter van de intocht drastisch of versneld te veranderen.”

Net als basisscholen geven ook comités op verschillende plaatsen aan de keuze voor het soort intocht uit te stellen en het oordeel van de Raad van State – die zich volgende maand in hoger beroep buigt over de uitspraak van de Amsterdamse rechter dat Zwarte Piet discriminerend zou zijn – af te wachten. Ook hoopt men op een ‘landelijke richtlijn’, of een duidelijk statement van de NTR, die het beeldbepalende Sinterklaasjournaal uitzendt en de landelijke intocht in Gouda.

cc-foto: Hans v.d. woldenberg

Geef een reactie

Laatste reacties (14)