8

‘Basisschoolkinderen ademen ziekmakende fijnstof in’

Gemeenten negeren advies van onder andere GGD en bouwen basisscholen te dicht in de buurt van snelwegen en provinciale wegen

Het Astmafonds oordeelt dat te veel scholen nog in de buurt van snelwegen en provinciale wegen worden gebouwd. Schoolgaande kinderen ademen hierdoor te veel fijnstof uit uitlaatgassen in en lopen het risico ziek te worden. Het Astmafonds pleit voor een minimum afstand tussen de scholen en wegen.

Van de negenduizend basisscholen staan er 275 te dicht op een snelweg en 72 te dicht bij een provinciale weg.

Hoewel het RIVM, de GGD en de Gezondheidsraad gemeenten al adviseert over de te houden afstand tussen school en snelweg, kunnen gemeenten dit advies naast zich neerleggen. Michael Rutgers, directeur van het Astma Fonds:

“Gemeenten kunnen dat advies negeren en zo een loopje nemen met de gezondheid van schoolkinderen. De huidige regels geven daarvoor de ruimte.”

De Volkskrant: Astma Fonds: geen nieuwe scholen bij snelwegen

cc-foto: FaceMePls

Geef een reactie

Laatste reacties (8)