36

Basisschoolleraren willen evenveel verdienen als collega’s middelbare school

Basisschoolleraren willen even veel geld gaan verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Ze willen dat hier 1.8 miljard voor worden vrijgemaakt in het komende regeerakkoord. Dat staat in een manifest dat verspreid is door de Facebookgroep PO in Actie, en wordt woensdag ondertekend door zowel werkgevers als vakbonden van werknemers uit het primair onderwijs.

Het manifest wordt ondersteund door de PO-Raad, de overkoepelende organisatie van schoolbesturen in het basisonderwijs. ‘Hogere salarissen zijn broodnodig om het lerarenvak aantrekkelijk te maken’, aldus Rinda den Besten, een voorzitter van de raad. ‘In 2025 verwachten we een tekort van tienduizend leraren op de basisschool.’ Ook de Algemene Onderwijsvakbond ondersteund de oproep. Zij vragen al jaren om betere salarissen voor basisschoolleraren. ‘De salarissen moeten omhoog en de werkdruk omlaag. Dat is helaas geen nieuw geluid. Het onderwijs zit al zes jaar op de nullijn. Dat is schrijnend’ zegt vakbondsvoorzitter Liesbeth Verheggen.

Het salarisverschil tussen leraren in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs kan oplopen tot vele honderden euro’s per maand, terwijl voor beide sectoren een hbo-diploma vereist is. Op de vraag waarom de salarissen zo scheef zijn gegroeid, is geen duidelijk antwoord. De facebookgroep PO in Actie wil desnoods leden oproepen om te staken als vanuit het nieuwe te formeren kabinet de eisen niet worden ingewilligd.

Foto: CC Mediawijzer.net

Geef een reactie

Laatste reacties (36)