59

Bed-bad-brood-overleg mislukt, opvang niet pover genoeg voor VVD

Het overleg tussen het Rijk en de gemeenten over “bed, bad en brood” voor mensen zonder verblijfsvergunning, is mislukt. Dat meldt het AD op basis van bronnen in Den Haag. Volgens de VVD komen uitgeprocedeerde asielzoekers er in het akkoord te goed vanaf.

Vorig jaar werd door regeringspartijen VVD en PvdA al een compromis gesloten over de opvang van mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Dat hield in dat voortaan op nog maar vijf locaties opvang zou worden verleend aan uitgeprocedeerde asielzoekers, waar zij tevens moesten worden voorbereid op een terugkeer naar het land van herkomst.

Om het nieuwe plan in werking te laten treden, hoefden de gemeenten alleen nog maar akkoord te geven. Maandag zou door vertegenwoordigers van zowel de gemeenten als het kabinet verder worden gesproken over het plan. Staatssecretaris Dijkhoff heeft nu echter het plan zelf al ingetrokken, nadat hij werd teruggefloten door de VVD-top. Volgens de liberalen is het akkoord ‘te coulant’ voor vluchtelingen.

Dijkhoff zelf heeft in een verklaring laten weten dat hij het akkoord heeft ingetrokken omdat gemeenten zich niet aan de afspraken hielden. Volgens hem zouden sommige gemeenten opvanglocaties die gesloten moeten worden, toch open willen houden. Dijkhoff wil nu pas weer om de tafel met de gemeenten als die locaties definitief hun deuren sluiten. Ook wil de staatssecretaris maatregelen treffen die ervoor moeten zorgen dat de locaties ook daadwerkelijk gesloten worden.

Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) zegt teleurgesteld te zijn in Dijkhoff:

Het is te zot voor woorden dat de staatssecretaris na anderhalf jaar overleg geen akkoord heeft bereikt met gemeenten over humane opvang voor uitgeprocedeerden. Niemand heeft er baat bij dat mensen op straat leven, zeker niet in de winter.

Ik vind het onbegrijpelijk dat het kabinet wil tegenhouden dat gemeenten deze mensen opvangen en helpen met het werken aan hun toekomst, of dat nu in Nederland of het land van herkomst is. Deze mensen moeten het nu ontgelden vanwege de drang van de staatssecretaris om spierballenpolitiek te laten zien richting de verkiezingen.

“Bed, bad en brood” leidde vorig jaar bijna tot een kabinetscrisis. De regeling is bedoeld voor mensen die noodgedwongen illegaal in Nederland verblijven, omdat een terugkeer naar het land van herkomst vaak moeilijk is. Amnesty leverde vorig jaar al forse kritiek op het compromis van het kabinet. De mensenrechtenorganisatie vindt dat de overheid de plicht heeft voor iedereen een basisvoorziening te regelen, ongeacht hun status.

cc-foto: EU2016 NL

Geef een reactie

Laatste reacties (59)