51

Bedrijf de fout in, dan bonus inleveren!

Hillary Clinton lanceert plan om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de overtredingen van bedrijven

“Te vaak komen de verantwoordelijke personen er vanaf zonder consequenties. Zelfs als ze de winsten al hebben opgestreken. Dat is fout en moet veranderen.” Dat zegt Hillary Clinton over bestuurders van bedrijven die overtredingen begaan.

Vox.com bericht over een door Hillary Clinton gelanceerd plan, waarbij bestuurders  hun bonussen moeten inleveren als hun bedrijf de fout ingaat. Het plan bestaat uit drie onderdelen:

-Stel onafhankelijke toezichthouders aan, die over voldoende middelen en mogelijkheden beschikken om goed toezicht te houden.
-Zorg voor goede prikkels om klokkenluiders te stimuleren en te beschermen.
-Zorg dat de boetes die bedrijven aan de overheid moeten betalen ten koste gaan van de bonussen van de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de overtredingen of er van op de hoogte hadden moeten zijn.

CC Foto: Keith Kissel 

Geef een reactie

Laatste reacties (51)