12

Bedrijven zetten weer meer illegalen in

Arbeidsinspectie betrapt stijging in bouw, horeca, autobedrijven en detailhandel: 9.700 inspecties leidden tot 2.369 boetes. 

Na zichtbare dalingen van illegale arbeid in 2007 en 2008 is het fenomeen in 2009 weer toegenomen, constateert de Arbeidsinspectie in haar jaarverslag dat vandaag door demissionair minister van Sociale Zaken Donner (CDA) naar de Tweede Kamer is gezonden. Er werden in totaal 2506 illegale arbeiders aangetroffen.

Jaarverslag Arbeidsinspectie 2009
In 80 gevallen werden overtredingen geconstateerd van de Wet op het Minimumloon (WML) waarbij ruim 500 werknemers onderbetaald werden. Het opsporen van die overtreding is lastig, schrijft de inspectie:

De onderzoeken naar onderbetaling vergen veel inspectietijd en het bewijs is lastig te vergaren. De Arbeidsinspectie wordt geregeld geconfronteerd met werknemers die weigeren iets te verklaren over het door hen ontvangen loon. Dit heeft mogelijk te maken met de angst om hun baan te verliezen of omdat men genoegen willen nemen met een loon dat lager is dan het WML, maar hoger dan het loon dat zij in eigen land kunnen verdienen. De Arbeidsinspectie biedt werknemers de gelegenheid op een andere plek dan de werkplek te worden gehoord of om een schriftelijke verklaring op te stellen. (…)
Evenals in 2008 heeft de Arbeidinspectie in 2009 de meeste inspecties verricht in de horeca, de detailhandel en in de bouw. In de bouw is het percentage geconstateerde overtredingen bij gecontroleerde bedrijven flink gestegen, van 18 % naar 23 % in 2009. Een mogelijke verklaring hiervoor zou de economische crisis kunnen zijn, waardoor werkgevers financieel onder druk komen te staan en sommigen van hen een oplossing zoeken in het illegaal inhuren van buitenlandse arbeidskrachten als werknemer of schijnzelfstandige die bereid zijn voor lagere lonen te werken.

Geef een reactie

Laatste reacties (12)