16

Beerput Amarantis verder open

Zembla: Voorzitter Raad van Toezicht wist al vroeg van grote schulden

Al op 14 februari 2010 is K. Janssen, voorzitter van de Raad van Toezicht, op de hoogte gebracht van de dramatisch opgelopen schulden bij onderwijsinstelling Amarantis. Janssen heeft met die informatie niets gedaan. Bestuurslid R. s’Jacob schrijft in een persoonlijke en vertrouwelijke brief aan Janssen dat ‘niet voldaan [wordt] aan de condities waaronder ik een garantie kan afgeven dat de organisatie financieel levensvatbaar wordt.’ Toezichthouder Janssen, die ook burgemeester is van Zeist, heeft hier niet op ingegrepen.


Ook mw. Y. Tümer, het sinds februari van dit jaar enig overgebleven lid van de Raad van Toezicht van Amarantis, erkent het falen van Janssen als voorzitter. “Een voorzitter moet er gewoon veel strenger op toezien en soms maak je je daar niet populair mee bij de bestuurder, maar het zij zo,” zegt Tümer in de ZEMBLA aflevering ‘Ondergang van een Onderwijsgigant’, 11 mei Nederland 2, 21.20u.

In de brief die bestuurslid s’Jacob stuurde aan voorzitter Janssen van de Raad van Toezicht, wijst hij hem dus al twee jaar eerder op de dramatisch opgelopen miljoenenschuld voordat minister Van Bijsterveldt van Onderwijs ingrijpt. Zo laat s’Jacob aan Janssen weten dat er in december 2009 al een investeringskrediet van 7 miljoen euro is geleend om de salarissen te kunnen betalen.

Voorafgaand aan de brandbrief heeft R. s’Jacob zijn collega bestuursvoorzitter B. Molenkamp eind 2009 ook al op de hoogte gebracht van de zorgelijke financiële situatie.  Daarop reageerde Molenkamp met de woorden: “Jij bent verantwoordelijk voor de middelen, opdat ik het kan uitgeven.”

Wethouder L. Asscher van Onderwijs in Amsterdam heeft regelmatig aanvaringen met bestuursvoorzitter Molenkamp als blijkt dat de kwaliteit van de opleidingen bij Amarantis ver onder de maat is. Asscher wilde financieel bijspringen om de kwaliteit weer op peil te krijgen, maar mocht daar geen voorwaarden aan verbinden van Molenkamp. Asscher wilde daarop rechtstreeks met de schooldirecteuren afspraken daarover maken. Asscher: “Molenkamp reageerde toen;  ‘Als jij afspraken maakt over kwaliteit, dan ontsla ik de schooldirecteur’.”

Het bestuur van Amarantis zat tot vorige maand in het Atrium op de Zuidas in Amsterdam. De huur van het kantoor voor 25 werknemers bedroeg 420.000 euro per jaar en nog 30.000 euro aan parkeerkosten. Om de schuldenlast van Amarantis van 85 miljoen euro te saneren, heeft de tijdelijke voorzitter van het bestuur, M. Wintels, besloten Amarantis op te delen in vijf afzonderlijke schoolorganisaties. Het Ministerie van Onderwijs, de VO-Raad en de MBO-Raad springen met miljoenen euro’s bij om het onderwijs aan de 30.000 leerlingen te kunnen continueren. Amarantis kampt met een miljoenenschuld door veel te grote uitgaven aan huisvesting en personeel.
Asscher hierover: “Prachtige scholen, talentvolle kinderen, gemotiveerde leerkrachten zijn het slachtoffer geworden van personen wiens fantasie groter was dan hun verantwoordelijkheidsbesef.”

ZEMBLA, aflevering ‘Ondergang van een Onderwijsgigant’, 11 mei Nederland 2, 21.20u.

Geef een reactie

Laatste reacties (16)