63

Belastingdienst blijkt bron van nieuwe armoede

Sociaal raadslieden: Te veel mensen in de problemen door terugvordering van voorschotten ... Belastingdienst negeert belastvrije voet ... 'Individuele toetsing ondoenlijk'

De Belastingdienst brengt mensen veel meer mensen dan gedacht in de problemen door te veel betaalde voorschotten, terug te vorderen. Dat staat in een rapport ‘Belastingdienst, een bron van armoede?’, dat zondag online verschijnt.

Veel minima komen in de problemen doordat ze worden gekort op huur- en zorgkosten omdat ze in voorgaande jaren te veel zouden hebben ontvangen. Daarbij controleert de Belastingdienst onvoldoende of mensen dat geld op dat moment wel kunnen missen. Zo meent de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden.

De hulpverleners op financiëel en juridisch gebied waarschuwen dat door die maatregel meer mensen in de schulden raken. Bij terugvordering houdt de Belastingdienst geen rekening met de beslagvrije voet, het minimum dat iemand moet overhouden om niet verder in de schulden te raken.

De Belastingdienst geeft en haalt het weer terug”, aldus André Moerman, opsteller van het rapport in Trouw. “Mensen met een laag inkomen kunnen die fluctuatie niet hebben. Dat geld gaat gewoon op.

Het probleem ontstaat doordat toeslagen en voorschotten worden berekend op basis van een geschat jaarinkomen. Bij een derde van de toeslagen volgt achteraf een correctie en die is bij sommigen enkele tientjes, maar kan ook oplopen tot honderden euro’s.

Voor mensen die het bedrag in delen willen terugbetalen is er een speciale regeling, maar Moerman stelt dat die absurd ingewikkeld is. Er zijn verschillende formulieren voor alle regelingen waardoor veel mensen niet weten hoe ze bezwaar moeten maken. “Bovendien laat een reactie van de Belastingdienst lang op zich wachten”, aldus Moerman.

In Nederland zijn uitkeringsinstanties en schuldeisers verplicht rekening te houden met de beslagvrije voet, maar de Belastingdienst doet dat niet. Individuele toetsing achteraf is volgens de fiscus ‘ondoenlijk’.

Trouw: Belastingdienst maakt het niet makkelijker voor lage inkomens (Betaalde editie)

cc-foto: Hindrik Sijens

Geef een reactie

Laatste reacties (63)