21

Belastingdienst checkt voortaan automobilisten via politiecamera’s

'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker'

De Belastingdienst heeft toestemming van staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes om mee te kijken via de Automatic NumberPlate Recognition camera’s (ANPR) boven de snelwegen. De Belastingdienst zal volgens het convenant de beelden ook gaan bewaren. Volgens het convenant tussen politie en Belastingdienst gebeurt alles volgens de wet op de privacybescherming.

Als een kenteken matcht met een kenteken uit een databestand, kan de politie in actie komen. Wanneer er geen match is, wordt het kenteken weer gewist uit het systeem. De Belastingdienst wil nu dezelfde gegevens kunnen toetsen.

Op 8 oktober dit jaar heeft de Belastingdienst via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) aan de staatssecretaris gevraagd om toegang te krijgen tot de beelden. De staatssecretaris heeft hier geen bezwaar tegen en erkent dat het efficiënter is dat beide diensten van dezelfde camera’s gebruik maken.

In eerste instantie krijgt de Belastingdienst alleen toegang tot de camera’s op de hoofdverkeersassen. Dit kan echter in onderling overleg worden uitgebreid tot overige ANPR-camera’s. Het verzamelen, vastleggen en bewaren van de camerabeelden door de Belastingdienst vindt plaats in het kader van de heffing en invordering van rijksbelastingen.

De door de Belastingdienst ontvangen beelden worden onder meer gebruikt voor:

– Wet op de loonbelasting 1964 (privégebruik auto)
– Wet Inkomstenbelasting 2001 (o.a. privégebruik auto);
– Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992;
– Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994;
– Wet belasting zware motorrijtuigen (eurovignet);
– Wet op de omzetbelasting 1968;
– Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Ministerie van Financiën: WOB-verzoek Convenant Belastingdienst-Politie

Cc-foto: Synx508

Geef een reactie

Laatste reacties (21)