11

Belastingdruk rijke landen stijgt

OESO: na afname in crisisjaren neemt belastingdruk sinds 2010 weer toe ... Niveau belastinginkomsten van voor de crisis nog niet bereikt

De belastinginkomsten van rijke landen nemen toe, maar hebben nog niet het niveau van voor de financiële crisis bereikt. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De economische denktank van de geïndustrialiseerde landen, zag de belastinginkomsten over 2012 in 21 van de 30 lidstaten waarvan de cijfers beschikbaar waren, toenemen.

De belastingdruk nam in 2008 en 2009 af, maar loopt sinds 2010 weer op.

Belastinginkomsten van OESO-lidstaten bedroegen in 2012 gemiddeld 34,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een stijging van 0,6 procent ten opzichte van voorgaande jaren. De belastinginkomsten liggen echter nog altijd lager dan de piek van 35 procent uit 2007.

cc-foto: mystic_mabel

Geef een reactie

Laatste reacties (11)