230

Belastingopbrengst daalt 11 miljard door krimp

Begrotingstekort daardoor in 2012 op 4,1%

Door economische krimp heeft het kabinet vorig jaar 11,4 miljard euro minder belasting opgehaald dan begroot. Mede daardoor kwam het begrotingstekort in 2012 uit op 4,1 procent in plaats van de met Prinsjesdag 2011 geplande 2,9 procent. Het tekort van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen over vorig jaar blijkt bij het sluiten van de boeken 24 miljard euro.

Dat meldt de Volkskrant op basis van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012. De tegenvallende cijfers zijn te wijten aan de afnemende groei van de export, de daling van het besteedbaar inkomen van de huishoudens en de dalende huizenprijzen. Tegenstanders van een te grote bezuinigingsdrift waarschuwen al langer voor dit effect, waarbij lagere uitgaven ook lagere inkomsten in de hand werken.

De overheid gaf in 2012 tegelijkertijd 2,6 miljard minder uit aan zorg, sociale zekerheid, onderwijs en veiligheid dan het jaar daarvoor was begroot. 

Geef een reactie

Laatste reacties (230)