36

Belastingstelsel benadeelt alleenstaanden

Naar verhouding betalen alleenstaanden meer belasting dan tweeverdieners... CDA, SGP en D66 willen hier een eind aan maken

Doordat het belastingstelsel allerlei kortingen en toeslagen kent, afhankelijk van de gezinssituatie, betalen singles meer belasting dan tweeverdieners met eenzelfde inkomen. De SGP, het CDA en D66 willen dat er een eind komt aan deze ‘scheefgroei’. De partijen vragen staatssecretaris Weekers (Financiën, VVD) plannen te maken voor een ‘leefvormneutraal’ belastingstelsel.

De Volkskrant berekent:
“Een alleenstaande die 40 duizend euro verdient, betaalt vijfduizend euro meer belasting dan twee partners die samen net zo’n hoog inkomen hebben. Als de tweeverdieners ook nog twee kinderen in de kinderopvang hebben, loopt het verschil op tot per saldo 16 duizend euro.”

Volgens SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf stuurt het huidige belastingstelsel aan op het kiezen van een leefvorm: “Een belastingstelsel moet neutraal zijn en niet sturen op welke leefvorm mensen kiezen. Maar door een opeenstapeling van maatregelen, die waren bedoeld om mensen aan het werk te krijgen, zijn de verschillen in belastingdruk alleen maar groter geworden.”

De Volkskrant: SGP, CDA en D66: belastingstelsel benadeelt single

cc-foto: Maarten van Maanen

Geef een reactie

Laatste reacties (36)