12

België doet kinder-gsm in de ban

Mobieltjes voor kinderen tot zeven jaar in de ban... Ook gsm-reclame gericht op kinderen verboden... Minister bang voor risico's straling... 

Het wordt in Belgie verboden om mobieltjes te verkopen die speciaal gericht zijn op kinderen onder de zeven jaar. Toestellen in vrolijke kleuren en met weinig knoppen gaan over een half jaar in de ban. Ook gsm-reclame specifiek gericht op kinderen mag niet meer.

Het koninklijk besluit hiertoe is verschenen in het Staatsblad. In februari kondigde minister Laurette Onkelinx (Volksgezndheid) al aan dat ze dit van plan was. Volgens haar zou er ‘beperkt bewijs’ zijn dat straling van mobieltjes kankerverwekkend is. Zij baseert zich daarbij op conclusies van het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) in 2011. De nieuwe wetgeving verplicht winkeliers om klanten te waarschuwen voor veronderstelde gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons. Bovendien krijgen telefoons een ‘stralingslabel’, waarmee wordt aangegeven hoeveel elektromagnetische golven de telefoon uitstraalt.

Onder wetenschappers staat het verband tussen straling van mobieltjes en het risico op kanker nog volop ter discussie. KWF Kankerbestrijding zegt in tegenstelling tot het IARC dat er geen oorzakelijk verband is aangetoond en een Deens onderzoek onder 350.000 deelnemers vond ook geen relatie tussen mobiele straling en hersentumoren.

Andere wetenschappers wijzen daarentegen op de grote gevaren die juist kinderen lopen. In de Zembla-uitzending ‘Ziek van je mobieltje’ stelt de Belgische kinderoncoloog Stefaan van Gool dat kinderen grotere gezondheidsrisico’s lopen door het gebruik van een mobiele telefoon dan volwassenen. Dat komt doordat de straling, afkomstig van de telefoon, dieper doordringt in de schedel van een kind dan in de schedel van een volwassene. Van Gool in Zembla:

Kinderen worden veel blootgesteld en ook veel langer. Wat de gevolgen daarvan gaan zijn, weten we pas binnen vijftig, zestig jaar. Dus je kunt eigenlijk zeggen: dit is een megagroot experiment.”

Van Gool, lid van de Belgische Gezondheidsraad heeft de Belgische regering dus aan zijn zijde gekregen. Ook in andere landen worden maatregelen genomen om kinderen te beschermen of burgers op z’n minst op de risico’s van mobiel bellen te wijzen. De Nederlandse overheid doet dat niet. In Zembla zei professor E. Lebret van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden hierover:

Als je er zo weinig over weet, dan maak je mensen onnodig ongerust als je vanuit voorzorg actief informatie gaat verspreiden.

De Gezondheidsraad concludeerde in juni van dit jaar nog dat er geen duidelijk verband is aan te tonen tussen langjarig mobiel bellen en hersentumoren, maar gaf ook aan dat die conclusie niet keihard is.

Een dergelijk risico kan echter ook niet worden uitgesloten. Over gebruik langer dan dertien jaar kan niets worden gezegd.

Overigens betekent het Belgische verbod niet dat kleine kinderen nu niet langer mobiel kunnen bellen. Alleen speciale kindvriendelijke toestellen mogen niet meer verkocht worden. Maar ouders die hun kinderen een iPhone of andere grote-mensensmartphone  cadeau wllen doen, wordt geen strobreed in de weg gelegd. Het blijft dus uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders.

cc-foto: Len Matthews

Geef een reactie

Laatste reacties (12)