8

Belgische generaal verzon tips Amerikaanse NSA

Hoofd inlichtingendienst pochte over voorkomen aanslagen

De topman van de Belgische militaire inlichtingendienst, generaal-majoor Eddy Testelmans, verklaarde in 2013 dat dankzij de illegale afluisterpraktijken van de NSA drie aanslagen in België waren voorkomen. Nu blijkt dat die plannen nooit hebben bestaan.

In een rapport van de commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten staat:

De door de NSA aangeleverde informatie had geen drie aanslagen voorkomen maar slechts nuttig bijgedragen tot een betere informatiepositie in één concreet Belgisch terrorismedossier.

2013 DC Rally Against Mass Surveillance 12Testelmans gaf in 2013 een interview aan het magazine MO toen bleek dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA wereldwijd op grote schaal afluistert. Hij nam het op voor die illegale praktijken en stelde dat door het massaal bespioneren van burgers aanslagen zijn voorkomen. Een fragment:

– Heeft de NSA hier inderdaad aanslagen helpen voorkomen?

Testelmans: Ja. In drie gevallen is er inderdaad een mogelijk terroristische daad verijdeld op basis van info waarvan we mogen aannemen dat die rechtstreeks uit het Prism-systeem komt, en die ons via geclassificeerde kanalen is bezorgd. Als de NSA die info niet had doorgespeeld, hadden wij het niet geweten. Daarom dient Europa zich te bezinnen over de vraag of het voldoende gewapend is voor de strijd tegen terrorisme, tegen grensoverschrijdende zware criminaliteit en tegen de proliferatie van massavernietigingswapens.

– In één van die drie gevallen ging het om het beruchte nieuwjaarsalarm van 2007. – En die andere twee?

Testelmans: De details mag ik niet geven. Wel kan ik zeggen dat België waarschijnlijk voor zware incidenten behoed is gebleven.

Naar nu blijkt waren er geen details en zijn er ook geen aanslagen verijdeld.

De Tijd: Baas inlichtingendienst gaf foute info over aanslagen

Geef een reactie

Laatste reacties (8)