34

‘Belgische kleilagen niet geschikt voor kernafvalopslag’

Greenpeace liet wetenschapper onderzoek doen naar Belgisch plan voor opslag kernafval aan de Nederlandse grens

De Boomse kleilagen in de Belgische Kempen, vlakbij de Nederlandse grens, zijn ongeschikt voor de opslag van kernafval. Dat concludeert Greenpeace op basis van wetenschappelijk onderzoek. De klei voldoet niet aan de door Europa gestelde criteria. De vrees dat de opslag van kernafval een bedreiging vormt voor het Brabants drinkwater lijkt hiermee terecht. Greenpeace presenteert deze conclusie vandaag op informatiebijeenkomsten voor politici en verontruste bewoners in Turnhout en Tilburg.

NIRAS, de Belgische instelling voor radioactief afval, koos eerder dit jaar in het ‘Ontwerp Afvalplan’ voor een definitieve opslag van kernafval in klei. Hydrogeoloog Willy Weyns heeft in opdracht van Greenpeace onderzocht of de aangewezen kleilaag voldoet aan door Europa gestelde criteria. Op een aantal belangrijke punten voldoet de kleilaag niet. Zo is de kleilaag niet dik genoeg waardoor radioactief materiaal sneller in aangrenzende bodemlagen terecht komt. Ook is de klei niet homogeen maar bestaat uit afwisselende grondlagen met scheuren en breuken. Grondwater dat in contact is geweest met het afval kan door breuken gemakkelijker naar andere grondlagen migreren. De aangrenzende bodemlagen bevatten grondwater dat gebruikt wordt als drinkwater in België en Nederland.
Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een nieuwe Europese richtlijn die vereist dat lidstaten een plan opstellen voor hun radioactief afval. Nederlands kernafval wordt nu tijdelijk bovengronds opgeslagen. Op termijn wil de overheid het ondergronds opslaan in kleilagen of zoutkoepels maar onderzoek hiernaar is niet ver gevorderd. Het is niet duidelijk of de Nederlandse kleilagen wel aan de Europese eisen voldoen. Ike Teuling, campagneleider kernenergie bij Greenpeace:

Nergens ter wereld is een oplossing voor het kernafvalprobleem, ook in Nederland niet. En toch blijven we doorgaan met het produceren van dit levensgevaarlijke afval. Wat als we de oplossing nooit vinden? Dan mogen de kleinkinderen van onze kleinkinderen voor altijd ons afval bewaken. Het is de hoogste tijd dat we dit probleem bij de bron aanpakken. We moeten kernenergie vaarwel zeggen en de overstap naar duurzame, schone energie maken.

Geef een reactie

Laatste reacties (34)