22

Belgische leerling komt zonder vingerafdruk school niet binnen

Tientallen scholen scannen vingerafdruk leerlingen... Kritiek groeit... Leverancier niet onder indruk: 'Geitenwollensokkengedoe'...

Detectiepoortjes om wapenbezit tegen te gaan, die kennen we op (sommige) Nederlandse scholen. Maar leerlingen die hun vingerafdruk moeten laten scannen voor ze naar binnen mogen, zover is het hier nog niet. Bij onze zuiderburen wel. Tientallen scholen registreren daar inmiddels hun leerlingen via een vingerafdruk. Maar de kritiek groeit.

Biometrische systemen waarbij vingerafdrukken gebruikt worden om de af- en aanwezigheid van kinderen te registreren zijn volgens de krant De Morgen op tientallen Belgische scholen in gebruik. Pol Valck van iSchool & iScan, een bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort systemen, laat weten al aan dertig tot veertig scholen geleverd te hebben. Volgens hem dient het vooral om de administratie makkelijker te maken:

Meestal gaat het dan om het registreren van kinderen die in de voor- en naschoolse opvang zitten om op die manier de facturatie vlotter te doen verlopen.”

Maar de Belgische Privacycommissie is er niet gerust op en stelt in een advies:

de noodzaak van het veralgemeend gebruik van biometrische systemen in schoolmiddens in twijfel trekken. Enkel wanneer de bijzondere situatie van de instelling een controle op hoog niveau zou rechtvaardigen, zou dat de maatregel als proportioneel kunnen beschouwd worden.

De onderwijswethouder van Gent, Elke Decruyenaere, liet om die reden een proefproject in de stedelijke hotelschool stilleggen.

Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot daaraan toe. Maar toch niet in een school? Voor mij gaat het om de vraag in welk soort omgeving je kinderen wil laten opgroeien. Wil je een sfeer van wantrouwen en controle of vertrouwen en betrokkenheid?

De leverancier vindt het allemaal gezeur om niks. Pol Valck van iSchool & iScan in De Morgen:

De invoering zorgt in sommige scholen en gemeentes voor ophef. Een paar maanden geleden waren er zelfs ouders die scannen ‘traumatisch’ vonden voor hun kinderen. Geitenwollensokkengedoe, noem ik dat.”

Hij zal misschien meer gevoelig voor kritiek op de techniek, die bepaald niet waterdicht blijkt te zijn. Dertig Leuvense scholen lieten de scans weer verwijderen nadat bleek dat er mankementen waren.

De Morgen: Eerst vingers scannen, dan pas school binnen

Geef een reactie

Laatste reacties (22)