20

Beperking topinkomens woningcorporaties te streng

Rechtbank oordeelt: Minister Blok te streng geweest voor top woningcorporaties

De topinkomens bij woningcorporaties gaan wellicht minder omlaag dan Minister Blok van Wonen wilde. Hoewel Blok de inkomens strenger aan banden wilde leggen, besloot de rechtbank in Den Haag dat hij dat plan niet zorgvuldig genoeg had uitgewerkt.

Daarmee is de beperking zoals Blok die voor ogen had van de baan. Dat meldt de NOS.
De rechtszaak was aangespannen door de verenigingen van bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. Zij vinden dat de Wet Normering Topinkomens strijdig is met internationale verdragen. Daar was de rechtbank het niet mee eens. Blok mag wel degelijk ingrijpen in de topinkomens, maar de manier waarop hij dat heeft gedaan, is niet eerlijk.
In de regeling van Blok mogen bestuurders van corporaties met meer dan 75.000 woningen maximaal 30 procent meer verdienen dan een minister. Dat is bijna 230.000 euro per jaar. Voor kleinere corporaties zijn de maximale inkomens lager. Heeft een corporatie minder dan duizend woningen, dan mag een bestuurder bijvoorbeeld maximaal 60.000 euro verdienen.
Volgens de rechtbank heeft Blok bij die normering onvoldoende gekeken naar de zwaarte van het werk van de bestuurders en de hoogste van hun huidige salaris. Daardoor worden topfunctionarissen nu onevenredig hard getroffen, aldus de rechter.
De woordvoerder van Blok liet weten dat de minister de uitspraak bestudeert.
Uit onderzoek van de NOS bleek vorig jaar dat vooral bestuurders van kleine en van zeer grote woningcorporaties te veel verdienen. In 2010 zat meer dan 40 procent van de bestuurders boven de salarisnorm die de corporaties zelf hadden vastgelegd.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)