4

Beschermen klimaat en milieu kan niet zonder Europa

Europa is ‘superbelangrijk’ als het gaat om het beschermen van de natuur en het bestrijden van klimaatverandering. Dieren, planten en milieu houden immers geen rekening met landsgrenzen. Maatregelen tegen vervuiling worden op Europees niveau genomen en dat heeft enorm veel voordelen. Daarnaast is er bijvoorbeeld Natura 2000, een Europees project om de teloorgang van biodiversiteit op het continent een halt toe te roepen. Geert de Snoo, hoogleraar agrarisch natuurbeheer aan de Universiteit Wageningen, vertelt bij Vroege Vogels aan Menno Bentveld welke onderwerpen er spelen en hoe de verschillende partijen daar in staan.

Geef een reactie

Laatste reacties (4)