130

Beschuldigd bedrijf ontkent discriminatie

Update: Asscher roept Yassine op aangifte te doen ... Yassine M. solliciteerde met een andere naam bij hetzelfde bedrijf en bleek ineens wel geschikt

Het zal je maar gebeuren. Je hoort over een vacature bij een groot internationaal bedrijf dat op zoek is naar een flink aantal nieuwe werknemers. Vol enthousiasme solliciteer je op de functie, om per omgaande te worden afgewezen. Omdat er toch iets knaagt besluit je opnieuw te solliciteren met een vrijwel identieke motivatiebrief en CV, alleen noem je jezelf nu Stefan Huijzer en telt je CV één jaar minder werkervaring. Ineens blijk je de ‘ideale kandidaat’ en word je uitgenodigd voor een gesprek. Het overkwam Yassine M. (26) vorige week. Het bedrijf zelf ontkent zijn lezing.

Update woensdag 16.44 uur:

De Marokkaans-Nederlandse Yassine solliciteerde bij het bedrijf s5 in Rotterdam en werd afgewezen. Nadat hij solliciteerde onder de naam Stefan Huijzer werd hij wel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Yassine voelt zich verslagen. Maar s5 houdt er een andere lezing op na en zegt dat Yassine absoluut niet gediscrimineerd is. Het bedrijf s5 opereert internationaal en is volgens vacaturesites op zoek naar nieuw personeel, waaronder voor de functie van waterklerk. Yassine zei daar eerder over op Marokko.nl:

Afgewezen worden is één ding maar op deze manier is gewoon niet leuk. Je hoort de verhalen wel, maar nu ik het zelf meemaak steekt het wel. Achteraf is het goed dat ik niet ben aangenomen, want wie wil er nou bij een bedrijf werken dat mensen op basis van naam en achternaam weigert of accepteert?

Joop vroeg het bedrijf s5 om een reactie. Een woordvoerder laat weten dat er geen sprake is geweest van een fout.

Die jongen heeft twee cv’s ingestuurd. Het zijn twee volslagen identieke cv’s en het grote verschil is dat deze jongen al eerdere keren gesolliciteerd heeft bij ons. En bij een van die eerdere keren is er een onregelmatigheid in zijn cv aangetroffen en dat is de reden voor de afwijzing. De jongen met de nieuwe naam was voor ons nieuw en om die reden benaderd.

Volgens het bedrijf is er door Yassine een advocaat ingeschakeld en moet hij daarom voorzichtig zijn in zijn uitlatingen. Maar in algemene zin betekent een onregelmatigheid in een cv volgens de woordvoerder dat er iets in de cv niet blijkt te kloppen, waaronder werkervaring.

We zijn een firma met twaalf nationaliteiten in dienst. Ik kan het totaal niet plaatsen. Hij heeft geen gelijk dat hij gediscrimineerd is. We zijn verrast door de kwestie, Nederland heeft een fantastisch rechtstelsel dus we kijken alles met vertrouwen tegemoet.

Volgens Yassine klopt het verhaal van s5 niet. Zo zegt hij geen advocaat in de arm te hebben genomen, volledig eerlijk over zijn cv te zijn geweest en verbaasd te zijn over het feit dat journalisten de ‘ware reden’ vernemen terwijl hij als sollicitant slechts te horen kreeg niet volledig aan de eisen te voldoen.

Update woensdag 20.00 uur:
Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) geeft op Marokko.nl een reactie op het verhaal van Yassine:

Als hier sprake is van discriminatie dan is dat onacceptabel. Discriminatie is verboden en een strafbaar feit. Helaas komt het nog te vaak voor in ons land. Ik kan als minister deze specifieke casus niet beoordelen. Of er sprake is van discriminatie is aan het College voor de rechten van de mens of de rechter. Ik roep Yassine dan ook op deze ervaring voor te leggen aan het College of aangifte te doen bij de politie. Vanuit de overheid werk ik er aan bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie uit te sluiten van overheidsopdrachten.”

Ook PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch wil meer over de zaak weten en heeft Kamervragen gesteld, waarin hij vroeg of Asscher op de hoogte is van de kwestie, hoe vaak er aangifte gedaan is wegens discriminatie bij sollicitaties, hoeveel klachten er bij het College voor de bescherming van de Mens zijn binnengekomen en of de Inspectie SZW bevoegdheden heeft om hiertegen op te treden.

Cc-foto: David Blackwell

Geef een reactie

Laatste reacties (130)