25

‘Besluit om statiegeld af te schaffen, berust op foutief rapport’

'Kamer misleid door Wageningen UR met statiegeld-rapport'

Per 1 januari 2015 wordt statiegeld op grote plastic flessen afgeschaft. Maar: het besluit berust op onjuiste gronden. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft.

De Tweede Kamer is bij de besluitvorming voornamelijk uitgegaan van een rapport uit 2012 van Wageningen UR (WUR). Hieruit zou blijken dat het afschaffen van het statiegeldsysteem een flinke kostenbesparing zou opleveren. Onjuist, blijkt nu. De kosten van het huidige systeem zijn namelijk ongeveer 50 procent lager ten opzichte van de eerdere ramingen. De conclusies van CE Delft staan haaks op de ramingen van WUR.

CE Delft deed het onderzoek op aanvraag van Tomra Systems, de grootste leverancier van emballagesystemen in Nederland. Het rapport laat zien dat de kosten van het statiegeldsysteem gemiddeld 3 eurocent per fles bedragen, terwijl het WUR op 5,9 cent per fles uitkomt.

Tomra Systems stelt nu dat de Tweede Kamer en de gemeenten ernstig misleid zijn door het WUR-rapport, dat in opdracht van de frisdrankindustrie zou zijn opgesteld. “Diverse kosten zijn stelselmatig te hoog opgevoerd en nadrukkelijk is gesuggereerd dat statiegeld een achterhaald systeem zou zijn. Het tegendeel is echter waar”, aldus directeur René Hissink. “Het gaat om het behoud van het best denkbare systeem waar Nederland altijd terecht trots op is geweest, en de 800 banen die ermee gemoeid zijn. Wij roepen daarom politiek en bestuur op de ingeslagen weg naar afschaffing van statiegeld te verlaten.”

Wageningen UR wuift de kritiek weg. De kritiekpunten van verschillende bij het onderwerp betrokken partijen zijn volgend de WUR uitvoerig aan de orde geweest en worden in het rapport vermeld. Recycling Netwerk is het daar niet mee eens. Volgens hen heeft Wageningen bijna alle belangrijke kostenposten zwaar overdreven.

“Statiegeld op plastic flessen is onbetwist een inzamelsysteem met de hoogst mogelijke respons, de minste vervuiling en de meeste winst voor het milieu.”
Lees hier (.pdf) het rapport van CE Delft

De Volkskrant: Tweede Kamer ‘ernstig misleid’ door statiegeld-rapport

cc-foto: FaceMePls

Geef een reactie

Laatste reacties (25)